Nettverksseminar for kommunikasjonsmedarbeidere

NTO inviterer til nettverksseminar for kommunikasjonsmedarbeidere og andre interesserte på medlemsinstitusjonene torsdag 15. og fredag 16. mars 2018. Målet med seminaret er å legge til rette for erfaringsutveksling på tvers av institusjoner, kunstart og geografi, knytte kontakter og diskutere mulige samarbeids- og fellesløsninger.

Vi inviterer til nettverksseminar for kommunikasjonsmedarbeidere og andre interesserte på musikk- og scenekunstinstitusjonene torsdag 15. og fredag 16. mars 2018. Målet med seminaret er å legge til rette for bransjeintern erfarings- og kunnskapsutveksling gjennom forberedte innledninger, case-presentasjoner og diskusjoner. Vi vil blant annet løfte frem konkrete utfordringer som deles av mange og diskutere ulike tilnærmingsmåter og mulige samarbeids- og fellesløsninger.

Dato: Torsdag 15. – fredag 16. mars 2018
Sted: NTO, Sørkedalsveien 6 (KPMG-bygget, Majorstua), Oslo
Seminaret er gratis. Påmeldingsfrist utløpt (ta kontakt på e-post ved endringer/spørsmål).
Last ned programmet her.


Kveldsprogram 15. mars:
Vi har holdt av bord på Kafé Løve kl. 16.00 og reserverte billetter til «Engler i Amerika, del 1» på Nationaltheatret 15. mars kl. 18.30. Du trenger bare å melde deg på seminaret og de ulike aktivitetene via påmeldingslenken over, så ordner vi resten!

Hotell:
Vi har også holdt av hotellrom 15.-16. mars på Thon Hotel Europa, St. Olavs gate 31.  Bestilling: europa.booking@olavthon.no.
Standard enkeltrom: kr 1.225,-. Tillegg for oppgradering: Superior singlerom kr. 300,-, businessrom kr. 500,-, suite kr. 1.000,-. Hotellrom bestilles av seminardeltakerne selv.

Seminaret er gratis.
Middag og forestilling faktureres institusjonen. 
 

Program:


Torsdag 15. mars
 

11.30 – 12.00: Lunsj
 

12.00 – 13.45 Ytringens uttrykk og avtrykk


Om ytringskunst, media og den offentlige samtalen

Foredrag ved Andreas Wiese, daglig leder, Litteraturhuset i Oslo

Kunstens plass i markedsføringen og det offentlige rom 

Case-presentasjoner ved:

 • Ida Margrethe Halvorsen, kommunikasjonssjef, Nationaltheatret:
  Teatret som møteplass og stemme i det offentlige ordskiftet
 • Kenneth Fredstie, markeds- og kommunikasjonsdirektør, Den Norske Opera & Ballett:
  Markedsføringsstuntet «War Requiem» og Operaens 10-års jubileum 2018

13.45 – 14.00 Pause
 

14.00 – 14.45 Annonsesamarbeid

Innledninger ved Lina Nilsson, mediaplanner RED Media Consulting, Knut Bjørnstad, Aftenposten/Scibsted Media, Camilla Larntvet Kvernes, Dagens Næringsliv.

 

14.45 – 15.45 Publikumsundersøkelser i kjølvannet av «Mitt publikum»

Hvem og hva er undersøkt, hvilke funn har vi gjort og hvilke analyseprodukter har vi utviklet? Hva sitter vi på av innsikt? Hva mer bør vi eventuelt vite på bransjenivå, og bør vi se på mulighetene for intern benchmarking? 

Innledning ved Ingrid Handeland, direktør Norsk publikumsutvikling

16.15 – 18.00 Middag på Kafé Løve, Det Norske Teatret
 

18.30 – 21.45 «Engler i Amerika, del 1», Nationaltheatret

 

Fredag 16. mars
 

8.45 – 9.00 Kaffe
 

9.00 – 10.00 Videreutvikling av Scenekortet?

NTO administrerer Scenekortet som distribueres til ansatte ved de 32 NTO-institusjonene som er tilknyttet Scenekort-ordningen, samt til medlemmer av en rekke kunstnerforbund og andre organisasjoner. Hvilke publikumsutviklingsmuligheter ligger innbakt i dette kortet og hvor mye informasjon er institusjonene interessert i å dele? Hvilke finansieringspotensial for mulige fellesprosjekterligger i dette kortet? Er tiden kommet til å innlemme det ordinære publikummet i ordningen?

Innledning ved Morten Gjelten, direktør Norsk teater- og orkesterforening

10.00 – 11.30 Kollektive kunstarter = kollektivt kommunikasjonsarbeid?
De ulike avdelingenes rolle i kommunikasjonsarbeidet 

Kommunikasjonsavdelingen fungerer som et bindeledd mellom kunstnerne og de kunstneriske ideene på den ene siden og reklamebyråer, grafiske designere, redaktører, publikum, skolene og markedet på den andre siden. Informasjons- og markedsstrategier skal legges opp og munne ut i håndfaste resultater – lenge før kunsten er skapt, lenge før prøveperioden er påbegynt. Det er ikke alltid markedsavdelingens syn på hva som er treffende kommunikasjon stemmer overens med regissørens syn på hvordan forestillingen bør omtales.

Hvordan sørge for at dialogen og samarbeidet mellom kommunikasjonsavdelingen og det kunstneriske teamet fungerer optimalt? Hvilken rolle er det realistisk at de ulike avdelingene kan spille i kommunikasjonsarbeidet? I hvilken grad samarbeider dramaturgiatet og informasjonsavdelingen? Hvilke hindringer fins, hvilke prioriteringer må foretas og hvilket handlingsrom kreves for at markeds- og informasjonsavdelingen skal kunne utnytte sitt potensiale?

Case-presentasjon ved:

 • Mette Hægeland Blom, informasjonssjef og Ingvild Hellum, produksjonssjef Riksteatret:
  Kunsten å planlegge for teater og kommunikasjon
 • Marie Teresie Sørensen, leder formidling og Kilden Dialog og Janneke Aulie, salgs- og markedssjef Kilden teater- og konserthus:
  Vi er Kilden - Perspektiver på kommunikasjonsarbeid for fire ulike kunstarter i Kilden Teater og Konserthus

 

11.30 – 12.00 Lunsj
 

12.00 – 13.15 Flerstemt formidling 

Utover de publikumsrettede formidlingsarrangementene, lager mange institusjoner egne formidlingsopplegg til skolene. Mye av dette består av skrevne tekster og oppgaver rundt de samme dramatikerne, komponistene eller også verkene som går igjen på flere institusjoner. Fins det muligheter for å spille på hverandre og sammen utvikle pedagogiske verktøy på dette området?

Dialogen med skolen – på tide med en felles formidlingsplattform? 

Innledning ved Silje Gripsrud, kommunikasjonssjef Den Nationale Scene 

Applaus Scenekunst 

Innledning ved Monica Boracco, styreleder Applaus og forbundsleder Dramatikerforbundet

13.15 – 13.45 Heddadagene

Orientering ved Kjetil Falkum, prosjektleder Heddadagene

13.45 – 14.00: Oppsummering

Publisert: 19.12.2017 Oppdatert: 16.04.2018