Antonsen ved talerstolen på årsmøte med NTO-slide bak

Styrelederens åpningstale på årsmøteseminaret 2019

NTOs styreleder Hans Antonsen snakket i sin åpningstale på NTOs årsmøteseminar 14. juni om viktigheten av å forsvare kunsten og friheten, selv i et fredelig samfunn som det norske. «Fridommen vår kviler for ein stor del på at vi har >>

Innspill til regjeringens barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med den varslede barne- og ungdomskulturmeldingen. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem høsten 2020. Frist for å levere innspill er 1. >>

Styrelederseminar

NTO inviterer til styrelederseminar torsdag 29. august 2019. Hovedtema blir konsekvensene av regionreform og kulturmelding, og den viktige prosessen som skal gjennomføres over hele landet denne høsten. Seminaret finner sted på >>