Nettverkssamlinger i Tromsø

NTO inviterer høsten 2018 lederne ved foreningens musikk- og operamedlemmer til to nettverkssamlinger i Tromsø: Mandag 15. oktober samles lederne for musikk- og operavirksomhetene til nettverksmøte i lokalene til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester. Tirsdag 16. oktober samles både lederne for musikkinstitusjonene og teaterlederne i Norsk teaterlederforum (NTLF) til felles seminardag på Hålogaland Teater under overskriften «Kunstinstitusjonenes samfunnsansvar».

Seks trikotkledde skuespillere/dansere på linje utendørs i Tromsø med havet i bakgrunnen
«Sykle i snøstorm» (foto: Gisle Bjørneby)

Nettverkssamlinger for teater- og musikkledere

Tid: Mandag 15. og tirsdag 16. oktober 2018
Sted: Tromsø
Påmelding her.


NTO reserverer og booker hotell, som viderefaktureres de påmeldte.
 

Programskisse mandag 15. oktober

Vertskap: Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, KulturHuset Tromsø

Kl. 17.00  Velkommen, presentasjon av planene for Klanghuset
Kl. 18.00 Musikkledermøte
Kl. 20.00 Middag, Vertshuset Skarven

 

Programskisse tirsdag 16. oktober

Vertskap: Hålogaland Teater, Teaterplassen 1, Tromsø

Kl. 12.00 - 13.00

Lunsj på teatret

Kl. 13.00

Velkommen 
Omvisning på Hålogaland Teater

13.30 - 15.30

Kunstinstitusjonenes samfunnsansvar

Kunstinstitusjonene, utdannings- og forskningsinstitusjonene og mediene
utgjør sammen en viktig del av infrastrukturen for fri ytring, som det i henhold
til infrastrukturkravet i Grunnloven § 100 påligger staten å sikre og aktivt legge
til rette for. Dette er institusjoner som i kraft av sin uavhengighet utgjør
uunnværlige fellesarenaer i et liberalt demokrati for meningsutveksling, kritisk
refleksjon og innsikt.

Hvordan forstår disse institusjonene sitt samfunnsansvar som en del av
denne infrastrukturen – hver især og i forhold til hverandre? Og hvilke
muligheter og utfordringer ligger det i et nærmere samarbeid mellom disse
samfunnsinstitusjonene?

Hvilken særskilt rolle spiller kunstinstitusjonene? Og hvordan er vilkårene for 
at kunstinstitusjonene skal kunne ivareta sitt grunnleggende
samfunnsansvar? Er det en spenning mellom kunstinstitusjonenes egenverdi
på den ene siden og egne forventninger og eksterne ambisjoner på den
andre siden om at også kunstinstitusjonene skal belyse dagens store
samfunnsutfordringer? Og hvilket ansvar har mediene og utdannings- og
forskningsinstitusjonene for at kunnskaps- og refleksjonsrommet og det
offentlige ordskiftet om kunsten ikke skal forvitre?

Dette er noen av de spørsmålene som institusjonslederne inviteres til å
diskutere, blant annet i lys av kveldens forestilling Sykle i snøstorm.
Forestillingen forteller om Universitet i Tromsøs tilblivelse i anledning
universitetets 50-års jubileum, og er en del av teatrets hovedprogram 
THE SEED som tar for seg en av vår tids viktigste utfordringer
– ressursforvaltning.

Blant eksterne innledere og paneldeltakere er teatrets lokale
samarbeidspartnere fra andre kunstinstitusjoner, utdannings-
og forskningsinstitusjoner og medier. 

Du vil treffe:

Knut Ove Arntzen, professor ved Institutt for lingvistiske, litterære
og estetiske studier, Universitetet i Bergen som innleder om:
«Den arktiske dimensjonen og kunstens rolle
– et nomadisk blikk på kunstens autonomi»

Anki Gerhardsen, teaterkritiker, journalist og fast mediekritisk 
?spaltist i Aftenposten som innleder om:
«Hvorfor hører ikke pressen på kunstens ytringer?»

Paneldeltagere:

  • Inger Buresund, teatersjef Hålogaland Teater
  • Catharina Roos Bilsbak, programsjef Nordnorsk Opera og
    Symfoniorkester
  • Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning Universitetet 
    i Tromsø 
  • Martin Lægland, politisk redaktør iTromsø
  • Anki Gerhardsen
  • Knut Ove Arntzen
15.30 - 16.00 Pause
16.00 - 17.00 NTO orienterer:
Statsbudsjettet, kulturmelding, regionreform, #metoo og
evt. andre aktuelle saker
19.00 Sykle i snøstorm, Hålogaland Teater
 
21.30 Middag på teatret
Publisert: 11.09.2018 Oppdatert: 19.10.2018

Relaterte artikler