Frontalbilde av Morten Gjelten og Hans Antonsen inne i høringssalen foran en storskjerm.

NTO til høring om kulturmeldingen

NTOs styreleder Hans Antonsen og direktør Morten Gjelten møtte i dag til høring i Stortingets familie- og kulturkomité om den nye kulturmeldingen. – Vi ser at det er stor fare for at målet om mest mulig likeverdig kulturtilbud svekkes, var >>

Myter og fakta i det kulturpolitiske ordskiftet

Det kulturpolitiske ordskiftet på musikk- og scenekunstfeltet er tidvis preget av myter og konstruerte motsetninger. NTO arbeider kontinuerlig med å fremskaffe tall og andre fakta for å bidra til en mer informert politikkutforming og en >>

NTOs avtaleverk

NTO har ansvar for å forhandle frem overenskomster med oversettere, dramatikere, komponister og opphavsrettsorganisasjoner som TONO og Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA). NTO forhandler også frem andre avtaler ved >>