NTOs årsmøtedag 2019

Fredag 14. juni avholder Norsk teater- og orkesterforening sitt årsmøte på Vega Scene i Oslo. I forbindelse med årsmøtet arrangeres det et åpent seminar hvor hovedtemaet er vilkårene for kunsten som fri ytring.

Foto: Øyvind Markussen

Norsk teater- og orkesterforenings årsmøtedag finner i år sted på Vega Scene fredag 14. juni. Nytt av året er at vi har åpnet det påfølgende seminaret for alle interessserte. 


NTOs årsmøtedag 2019
Tid:
 Fredag 14. juni
Sted: Vega Scene, Hausmannsgate 30, Oslo


Hovedtema for årsmøteseminaret denne gangen er vilkårene for kunsten som fri ytring. I kulturmeldingen forankres kulturpolitikken tydelig Grunnlovens § 100, som pålegger statens myndigheter «å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale».

Kvalitet, frihet og ytringsmangfold er grunnleggende verdier i kjernen av dette infrastrukturkravet. Hvordan er vilkårene i dag for et offentlig samtalerom som er preget av disse verdiene?

Hvordan ivaretar staten sitt ansvar for å sikre de institusjonelle vilkårene for en åpen og opplyst offentlig samtale? 

Og hvordan ivaretar kunstinstitusjonene, mediene og kunnskapsinstitusjonene sine roller som demokratisk fellesarenaer for meningsbrytning og refleksjon?

I kulturmeldingen foreslås det også å lovfeste prinsippet om en armlengdes avstand. Hvordan skal en slik lov formuleres for å sikre at dette blir en operativ lov og ikke en ren symbollov? Og hvor godt er selve begrepet om en armlengdes avstand forstått av politikere og byråkrater sentralt, regionalt og lokalt?  

Dette er noen av de overordnede spørsmålene vi ønsker å løfte frem til diskusjon på NTOs årsmøteseminar. I forlengelsen av disse problemstillingene inviterer vi også til en samtale i anledning av at 2019 er FN-året for urfolksspråk.

Blant innlederne er Adele Matheson Mestad, direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, Frode Helland, dekan ved det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, Mia Habib, danser og koreograf og Hans Antonsen, styreleder i NTO og direktør for Kilden Teater- og Konserthus.

Ytterligere detaljer om programmet kommer nærmere. 

 

Tidsramme for dagen:


Kl. 11.30 – 12.30: Årsmøte for NTOs medlemmer
 

Kl. 12.30 – 18.00: Årsmøteseminar (åpent for alle):


Kl. 12.30 – 13.00: Kaffe og lett servering


Kl. 13.00 – 18.00: Seminar

 

Publisert: 07.05.2019 Oppdatert: 07.05.2019