NTOs årsmøtedag 2019

Fredag 14. juni avholder Norsk teater- og orkesterforening sitt årsmøte på Vega Scene i Oslo. I forbindelse med årsmøtet arrangeres det et åpent seminar hvor hovedtemaet er vilkårene for kunsten som fri ytring.

Tre personer i mingle-prat i pausen på et seminar
Foto: Skjalg Vold

Norsk teater- og orkesterforenings årsmøtedag finner i år sted på Vega Scene fredag 14. juni. Nytt av året er at vi har åpnet det påfølgende seminaret for alle interessserte. 


NTOs årsmøtedag 2019
Tid:
 Fredag 14. juni
Sted: Vega Scene, Hausmannsgate 30, Oslo
Påmelding innen 7. juni her.

I kulturmeldingen forankres kulturpolitikken tydelig Grunnlovens § 100 sjette ledd, som pålegger statens myndigheter «å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale».

Infrastrukturkravet kom inn i Grunnlovens ytringsfrihetsparagraf med revideringen i 2004, og med dette ble statens oppgave utvidet fra passivt å avstå fra inngrep i ytringsfriheten til aktivt å sikre borgernes ytringsmulighet. Samtidig er retten til ytringsfrihet slått fast i Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 10.

Kvalitet, frihet og ytringsmangfold er grunnleggende verdier i kjernen av infrastrukturkravet. Hvordan er vilkårene i dag for et velfungerende offentlig samtalerom som er preget av disse verdiene?

Hvordan ivaretar staten sitt ansvar for å sikre de institusjonelle vilkårene for en åpen og opplyst offentlig samtale? Og hvordan ivaretar kunstinstitusjonene, mediene og kunnskapsinstitusjonene sine roller som demokratiske fellesarenaer for meningsbrytning og refleksjon?

Hvordan er ytringsklimaet i Norge i dag, sett i lys av fremveksten av populisme, polarisering og illiberale krefter i vestlige demokratier? Hvor sterkt står kunsten som fri ytring?

Den akademiske og den redaksjonelle friheten har i dag et sterkere juridisk vern enn den kunstneriske friheten. I kulturmeldingen foreslås det imidlertid å lovfeste prinsippet om en armlengdes avstand. Finnes det interessante analogier mellom kusten, akademia og mediene når en slik lov skal formuleres? Hvor godt er selve begrepet om en armlengdes avstand forstått av politikere og byråkrater sentralt, regionalt og lokalt? Og hvordan sikre at dette blir en operativ lov og ikke en ren symbollov?

Last ned programmet her. 

 

Tidsramme for dagen:


Kl. 11.30 – 12.30: Årsmøte for NTOs medlemmer
 

Kl. 12.30 – 18.00: Årsmøteseminar (åpent for alle):


Kl. 12.30: Kaffe og lett servering


Kl. 13.00: Innledningsforedrag:
 

Hans Antonsen, styreleder NTO

Trine Skei Grande, kulturminister

Pause

Kl. 14.00: Vilkårene for kunsten som fri ytring:

Forord: Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening

Akademia og kunsten som deler av infrastrukturen for fri ytring: Frode Helland, dekan ved humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo

Kunstens frihet og menneskerettighetene: Adele Matheson Mestad, direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter

Pause

Vilkårene for kunsten som fri ytring i dagens ytringsklima – hatefulle ytringer og kunstfiendtlighet: Mia Habib, danser og koreograf

De usynliges stemme: Cecilia Persson, teatersjef Åarjelhsaemien Teatere

Minnesteder etter 22. juli: Når den offentlige kunsten møter juss, politikk, traumer og lokale interesser: Jørn Mortensen, påtroppende dekan ved Høyskolen Kristiania, tidligere rektor ved Kunsthøgskole i Oslo og leder av kunstutvalget for Minnesteder etter 22. juli

Pause

Plenumsdiskusjon. Ordstyrer: Hans Antonsen, styreleder i Norsk teater- og orkesterforening og direktør for Kilden Teater- og Konserthus

Kl. 17.30: Slutt

Kl. 19.00: Middag

Publisert: 07.05.2019 Oppdatert: 20.06.2019