Bilde av Åse Ryvarden som holder sin årsmøtetale

Styrelederens tale på årsmøtedagen 2018

– I et samfunn hvor vi alle sitter med våre egne digitale møteplasser i fanget, er de analoge og fysiske møteplassene som kulturen representerer utrolig viktige. Vi er flokkdyr – og trenger å samles, le og gråte sammen, samtidig, sa NTOs >>

Avtale om minstesatser for komposisjon av teatermusikk

NTO, Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA) og Norsk komponistforening inngikk 22. juni 2018 ny avtale om minstesatsene for bestilling av teatermusikk. >>

Kritikerstipender til Shakespearetidsskriftet

NTO har inngått samarbeid med Norsk Shakespearetidsskrift om tildeling av 10 reisestipender for tidsskriftets anmeldere i 2018. Stipendene er et bidrag til å styrke vilkårene for refleksjon og det offentlige ordskiftet rundt scenekunst og >>