Seminarer og konferanser

En sentral del av foreningens arbeid er å engasjere flest mulig av medlemmene i viktige bransjespørsmål og å styrke deres kompetanse i arbeidsgiverspørsmål. I den sammenheng er det viktig å etablere nettverk og møteplasser.

Rishi Coupland, Royal National Theatre (UK) under NTOs jubileumsseminar høsten 2012 (foto: Øyvind Markussen)

NTO arrangerer en rekke større og mindre samlinger og fagmøter gjennom året, slik som årsmøteseminaret, pensjons- og forsikringsseminar, nettverkssamling for informasjons- og markedsmedarbeidere,  tariff- og pensjonsseminar, samt egne samlinger og seminarer for Norsk teaterlederforums og Norsk orkesterlederforums medlemmer.

I tillegg samarbeider NTO jevnlig med andre norske, nordiske og internasjonale bransjeaktører om ulike konferanser på scenekunst- og orkesterområdet.

Publisert: 06.12.2013 Oppdatert: 24.02.2014