NTOs årsmøtedag 2016

Norsk teater- og orkesterforening avholder sitt årsmøte mandag 13. juni på Det Norske Teatret i Oslo. I forbindelse med årsmøtet arrangeres det tradisjonen tro et årsmøteseminar samme dag. >>

NTLFS vårseminar 2016

Norsk teaterlederforums vårseminar med årsmøte finner i år sted tirsdag 19. og onsdag 20. april med Rogaland Teater som vertskap. Hovedtema knytter an til høstseminarets tematikk «teatersjefens redaktøransvar». >>

Årsrapportering 2015

Årsrapporteringen for 2015 vil åpnes torsdag 11. februar. Nærmere informasjon kommer når rapportskjemaene er klare for utfylling på Scenestatistikk.no. Frist for innsending er 1. mars. >>