Scenekunst.no

Syv bransjeorganisasjoner står bak Foreningen Scenekunst.no: Danse- og teatersentrum, Film- og teaterteknisk forening , Norske Dansekunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norsk Sceneinstruktørforening, Norsk Skuespillerforbund og Norsk teater- og orkesterforening.

Redaktør for Scenekunst.no, Hild Borchgrevink

Norsk teater- og orkesterforening og Danse- og teatersentrum (DTS) eide og finansierte nettstedet www.scenekunst.no fra 2002. I august 2011 ble foreningen scenekunst.no etablert. Eierskap og finansiering ligger nå under foreningen frem til august 2014, da tre års erfaring vil bli evaluert. Danse- og teatersentrum, Norske Dansekunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norsk Sceneinstruktørforening, Norsk Skuespillerforbund, Musikernes Fellesorganisasjon og Norsk teater- og orkesterforening er medlemmer i foreningen og har representanter i styret.

Redaktør for Scenekunst.no er Hild Borchgrevink.

Foreningen Scenekunst.no sitt styre:

  • Morten Gjelten (styreleder)
  • Tove Bratten
  • Katrine Kirsebom
  • Pål Giørtz
  • Ida Willassen
  • Franzisca Aarflot
  • Tore Walmsnæss
     
Publisert: 09.09.2012 Oppdatert: 09.04.2014