Scenekunst.no

Norsk teater- og orkesterforening er deleier av Scenekunst.no, en redaksjonelt uavhengig nettavis som skal reflektere aktualiteter og begivenheter i det profesjonelle scenekunstfeltet både kunstnerisk og politisk, og som skal speile mangfoldet og bredden i scenekunstfeltet.

Redaktør for Scenekunst.no, Hild Borchgrevink

Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Avisen følger Norsk Redaktørforenings redaktørplakat og utgis av Foreningen Scenekunst.no som ble etablert i juni 2011.

Norsk teater- og orkesterforening (NTO), Danse- og teatersentrum (DTS), Norsk Skuespillerforbund (NSF), Norske Dansekunstnere (NoDa) og Film- og teaterteknisk forening (FTTF) er medlemmer i foreningen og har representanter i styret. NTO utgjør foreningens sekretariat og har det formelle arbeidsgiveransvaret for redaktøren.

Hild Borchgrevink er redaktør for Scenekunst.no, som i 2014 289.480 sidehenvisninger av 55.353 unike brukere. 

Etter 3 års drift ble det høsten 2014 igangsatt en intern evaluering av prosjektet. På grunn av reduserte eierinntekter i 2015 og pågående utredning om en eventuell endring i fremtidig eierstruktur og organisasjonsform, ble det vedtatt å forlenge evalueringsperioden og ta en endelig beslutning om nettstedets fremtid i 2015.

Styret i Foreningen Scenekunst.no:

  • Morten Gjelten, styreleder (NTO)
  • Tove Bratten (DTS)
  • Ida Willassen (NSF)
  • Henriette Jevnaker (FTTF)
  • Masja Abrahamsen (NoDa)
Publisert: 09.09.2012 Oppdatert: 02.07.2015