Scenekortet

Norsk teater- og orkesterforening administrerer Scenekortet som gir rett til 2 billetter til redusert pris per produksjon ved alle scenekunstinstitusjoner og enkelte musikkinstitusjoner som er tilsluttet NTO. Kortet er personlig.

Scenekortet distribueres til ansatte på scenekunstinsitusjonene som er tilknyttet scenekort-ordningen, samt til disse institusjonenes styreledere.

I tillegg distribuerer og bekoster følgende organisasjoner og forbund scenekortet til sine medlemmer og ansatte:

Norsk Skuespillerforbund

Musikkteaterforum

Norske Dramatikeres Forbund

Drama- og teaterpedagoene

Norske Dansekunstnere

Dans i Skolen

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Operasangerforbund

Norske Scenografer

Kunsthøgskolen i Oslo

Norsk Oversetterforening

Musikk i skolen

Danse- og teatersentrum

Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet, avdeling for drama og teater

Norsk kritikerlag, seksjon for teater, musikk og dans

Universitetet i Oslo, avdeling for
teatervitenskap

Teatermuseet i Oslo

Universitetet i Bergen, avdeling for teatervitenskap

Norsk komponistforening  Hvordan bruker jeg Scenekortet?

Scenekortet gir rett til 2 billetter til redusert pris til de fleste produksjoner ved scenekunstinstitusjoner som er tilsluttet NTO. En oversikt over disse finner du under, samt på baksiden av kortet.

Husk at kortet er personlig. Ved kjøp av billetter må du vise frem Scenekortet i billettluken sammen med gyldig ID. 

Kontakt:

Har du spørsmål om scenekortordningen, ta kontakt med scenekortansvarlig i din organisasjon, eller kontakt oss på nto(a)nto.no eller tlf. 23 10 09 90.

Her kan Scenekortet brukes:

Scenekortet gir rett til 2 billetter til redusert pris per produksjon ved følgende virksomheter som er tilsluttet Norsk teater- og orkesterforening:

Bærum Kulturhus

Turnéteatret i Trøndelag

Det samiske nasjonalteatret Beaivvás

Nordland Teater

Bergen Nasjonale Opera

Arktisk Filharmoni

BIT Teatergarasjen

Oslo Nye Teater

Black Box teater

Riksteatret

Brageteatret

Rogaland Teater

Carte Blanche

Teater Vestland

Dansens Hus

Rosendal Teater

Den Nationale Scene

Teater Ibsen

Den Norske Opera & Ballett

Teater Innlandet

Det Norske Teatret

Teater Manu

Dramatikkens hus

Teatret Vårt

Haugesund Teater

Trøndelag Teater

Det Vestnorske Teateret

Åarjelhsaemien Teatere

Hålogaland Teater

Østfold Internasjonale Teater

Kilden Teater- og Konserthus

Nationaltheatret

Unge Viken Teater

Vega Scene

Kloden  
 
Publisert: 09.09.2012 Oppdatert: 26.06.2020