Dramatisk for musikk- og scenekunstinstitusjonene

Konklusjonene fra regjeringens pressekonferanse i dag vedrørende koronasituasjonen er dramatisk for NTOs medlemmer og det øvrige kulturlivet. Gjenåpningen av samfunnet settes på pause og videre gjenåpning bremses. >>

Styrelederseminar 2020

NTO inviterer for andre år på rad til styrelederseminar. Seminaret finner sted mandag 7. september 2020 og gjennomføres digitalt. Hovedtema for seminaret denne gangen er koronapandemien og behovene for kompenserende tiltak, hvordan sikre >>

Årsrapportens forside: Brun flate med oransje tall: 2019

Årsrapport 2019

Last ned vår årsrapport for 2019. Her finner du blant annet styrets beretning, virksomhetsberetningen og vårt årsregnskap. >>