Oppfølging av møtet om arrangementer uten fastmonterte seter

NTO har sammen med Norske konsertarrangører og de øvrige organisasjonene som i dag møtte Helseministeren til møte om fastmonterte seter sendt et oppfølgende og utdypende brev til Helse- og omsorgsdepartementet med kopi til >>

Maktkonsentrasjon i demokratiets navn

NTO ved direktør Morten Gjelten retter i Morgenbladet denne uken kritikk mot den stadig sterkere konsentrasjonen av forvaltningsoppgaver og kunnskapsproduksjon til Norsk kulturråd og Kulturtanken. – Med mindre Stortinget er årvåken i >>

Alvorlige innstramminger

– Alvorlige og omfattende innstramminger i Bergen og Oslo, sier NTOs direktør Morten Gjelten i en kommentar til de nye koronatiltakene i de to byene. – Samtidig understreker vi at ingen smitteutbrudd blant publikum i teatrene og >>