Scenekortet

Norsk teater- og orkesterforening administrerer Scenekortet som gir rett til 2 billetter til redusert pris per produksjon ved alle scenekunstinstitusjoner som er tilsluttet NTO. Kortet er personlig.

Scenekortet distribueres til ansatte på scenekunstinsitusjonene som er tilknyttet scenekort-ordningen, samt til disse institusjonenes styreledere.

Se liste over hvilke 32 institusjoner som er med i ordningen her.

I tillegg distribuerer og bekoster følgende organisasjoner og forbund scenekortet til sine medlemmer og ansatte:

Norsk Skuespillerforbund

Teatervenner Norge

Norske Dramatikeres Forbund

Drama- og teaterpedagoene

Norske Dansekunstnere

Dans i Skolen

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Operasangerforbund

Norske Scenografer

Kunsthøgskolen i Oslo

Norsk Oversetterforening

Musikk i skolen

Danse- og teatersentrum

Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet, avdeling for drama og teater

Norsk kritikerlag, seksjon for teater, musikk og dans

Universitetet i Oslo, avdeling for
teatervitenskap

Teatermuseet i Oslo

Universitetet i Bergen, avdeling for teatervitenskap


Hvordan bruker jeg Scenekortet?

Scenekortet gir rett til 2 billetter til redusert pris til de fleste produksjoner ved scenekunstinstitusjoner som er tilsluttet NTO. En oversikt over disse finner du her, samt på baksiden av kortet.

Husk at kortet er personlig. Ved kjøp av billetter må du vise frem Scenekortet i billettluken sammen med gyldig ID. 

Kontakt:

Har du spørsmål om scenekortordningen, ta kontakt med scenekortansvarlig i din organisasjon, eller kontakt oss på nto(a)nto.no eller tlf. 23 10 09 90.

Publisert: 09.09.2012 Oppdatert: 22.10.2018