Scenekort

NTO administrerer Scenekortet som gir rett til 1 eller 2 billetter til redusert pris per produksjon ved alle teatre som er tilsluttet NTO.

Scenekortet distribueres til alle ansatte på NTOs medlemsteatre, samt til disse teatrenes styreledere. I tillegg distribuerer og bekoster følgende organisasjoner og forbund scenekortet til sine medlemmer og ansatte:

 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Dramatikeres Forbund
 • Norske Dansekunstnere
 • Norsk Sceneinstruktørforening
 • Norske Scenografer
 • Norsk Oversetterforening
 • Danse- og teatersentrum
 • Norsk kritikerlag, seksjon for teater, musikk og dans
 • Landsforbundet Teatrets Venner
 • Landslaget Drama i Skolen
 • Dans i Skolen
 • Norsk Operasangerforbund
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Musikk i skolen
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, avdeling for drama og teater
 • Teatermuseet i Oslo
 • Universitetet i Oslo, avdeling for teatervitenskap
 • Universitetet i Bergen, avdeling for teatervitenskap


Har du spørsmål om scenekortordningen, ta kontakt med oss på e-post eller tlf. 23 10 09 90.

Publisert: 09.09.2012 Oppdatert: 13.01.2015