Pearle* - Live Performance Europe

NTO er medlem av den europeiske organisasjonen Pearle* (Performing Arts Employers Associations Leauge Europe) som samler arbeidsgivere og produsenter på musikk- og scenekunstområdet i Europa. Organisasjonen har som regel to store konferanser i året, hvor representanter fra de 40 medlemsorganisasjonene deltar.

Pearle* har hovedsete i Brussel og er anerkjent som formell arbeidsgiverpart i EU-systemet. Organisasjonen overvåker og gir uttalelser på alle politikkområder som direkte eller indirekte berører vilkårene for institusjoner innenfor musikk og scenekunst i Europa. 

www.pearle.eu

Publisert: 18.11.2012 Oppdatert: 30.10.2019

Relaterte artikler