Om Norsk teaterlederforum

Norsk teaterlederforum (NTLF) har som formål å bidra til norske teaterlederes gjensidige forståelse og faglig utvikling gjennom meningsutveksling om teater- og kulturpolitiske spørsmål.

Portrettfoto av Per Ananiassen
NTLFs leder Per Ananiassen (foto: Brian Olguin)

NTOs rolle som sekretariat for Norsk teaterlederforum (NTLF) utgjør en vesentlig del av administrasjonens arbeid.

NTLF er et faglig møtested for teaterledere, og kan vise til kontinuitet og god deltagelse på sine arrangementer. I tillegg til ledere fra NTOs medlemsteatre, er lederen for NRK Radioteatret medlem i NTLF.

Foreningen samler teaterlederne til to seminarer i året, og hvert annet år arrangeres en felles studietur til utlandet.  
 

NTLFs arbeidsutvalg 2018/2019:

Per Ananiassen (leder), teatersjef Teaterhuset Avant Garden

Marit Holtet, direktør Brageteatret

Solrunn Toft Iversen, teatersjef Hordaland Teater

Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teatret

Beate Stang Aas, direktør Hålogaland Teater

 

Sekretariat:

Norsk teater- og orkesterforening
PB. 5088 Majorstuen
0301 Oslo
Tlf. 23 10 09 90
nto(a)no

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 11.05.2018