Norske teaterledere bekymret for teatervitenskapens fremtid

Norsk teaterlederforum (NTLF) har den 29. november 2011 sendt en uttalelse til Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo hvor det uttrykkes bekymring for at faget teatervitenskap kan forsvinne fra universitetet.

 

Bevar teatervitenskap ved Universitetet i Oslo – uttalelse fra Norsk teaterlederforum


Dato: 29. november 2011

Norsk teaterlederforum (NTLF) registrerer med bekymring at fagfeltet teatervitenskap er truet ved Universitetet i Oslo (UiO). Det er varslet inntaksstopp av studenter høsten 2012, og det er anbefalt utfasing av faget fra ledelsen ved instituttet der det er lokalisert.

For norsk teater er det svært viktig at det finnes et vitalt teatervitenskapelig miljø. Ikke bare med tanke på rekruttering av profesjonelle på feltet – et stadig større antall dramaturger, kritikere, teatersjefer og scenekunstnere har teatervitenskapelig bakgrunn – men også med tanke på kunnskapsproduksjon.

Hvor ville norsk kunst i dag vært uten kunsthistorie? Eller norsk litteratur uten litteraturvitenskap? Hvor kommer norsk teater til å stå uten teatervitenskap?

Det er essensielt for norsk teater å ha en intellektuell samtalepartner som kan imøtegå den kunstneriske tradisjon og praksis vi forvalter, med historiske og teoretiske så vel som politiske og offentlige perspektiver.

De profesjonelle, offentlig støttede teatrene formidlet i 2010 over 9000 forestillinger til et samlet publikum på nærmere 2 millioner og står for en årlig omsetning på rundt 2 milliarder kroner. Det ville være synd om dette feltet ikke kunne tilgodeses med en offentlig kvalifisert samtalepartner.

At det finnes et lite teatervitenskapelig fagmiljø i Bergen er ikke nok. Bevaring av teatervitenskap ved UiO er av avgjørende betydning for å holde det faglige nivået høyt. Samtidig er det i Oslo konsentrasjonen av teaterinstitusjoner er høyest, og det er i denne regionen to av de tre høyere teaterfaglige utdanningene (Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo og Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold) er lokalisert. Dialogen mellom disse miljøene er av stor betydning for utviklingen i norsk teater.

Kontakten mellom akademia og teatrene har ikke alltid vært like tett, men er i ferd med å styrkes. Dersom det teatervitenskapelige miljøet ved UiO ble svekket eller i verste fall falt bort, ville det virke ødeleggende på en tilnærmelsesprosess som nå er på trappene.

NTLF oppfordrer med dette til å opprettholde teatervitenskap som fag ved UiO. Samtidig oppfordrer vi ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO til å redegjøre for sine tanker omkring forskning på scenekunst ved landets største universitet.
 

Vennlig hilsen
Norsk teaterlederforum

Ellen Horn
(leder)


På styremøtet ved Institutt for kultur og orientalske språk (IKOS) den 1. desember 2011 ble det vedtatt at styret ikke kan forskuttere utlysning av vakante stillinger. Les styreprotokollen her.

Saken skal behandles på møte i Fakultetsstyret 9. desember og på Nasjonalt faktultetsmøte 15. desember.

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 29.11.2017

Relaterte artikler