NTLFs høstseminar 2018

Norsk teaterlederforums høstseminar finner i år sted i Tromsø 16.–17. oktober. Hålogaland Teater stiller som vertskap for seminaret, som har fått overskriften «Kunstinstitusjonenes samfunnsansvar». Teaterlederne får anledning til se høstens storsatsing på teatret: «Sykle i snøstorm», en forestilling som kretser rundt temaer som klima, ressurser og rettigheter og verdien av å ta ansvar sammen.

Fem sortkledde skuespillere/dansere på linje utendørs i Tromsø om kvelden med Ishavskatedralen i bakgrunnen
«Sykle i snøstorm» (ffoto: Gisle Bjørneby)

NTLFs høstseminar 2018

Tid: Tirsdag 16. og onsdag 17. oktober
Sted: Hålogaland Teater, Tromsø
 

Hovedoverskrift på NTLFs høstseminar er i år Kunstinstitusjonenes samfunnsansvar og er knyttet opp mot forestilingen «Sykle i snøstorm», som blant annet dreier seg om ressursfordeling, klima, oppdrett og utnyttelse av sjøsamiske områder. Forestillingen settes opp i anledning Universitetet i Tromsø sitt 50-årsjubileum og er en hyllest til forskning, vitenskap og betydningen universitetet har for landsdelen.

Programskisse tirsdag 16. oktober

Kl. 12.00 - 13.00

Lunsj på teatret

Kl. 13.00

Velkommen ved vertsteatret og NTLF-leder
Omvisning på Hålogaland Teater

13.30 - 15.30

Kunstinstitusjonenes samfunnsansvar

Kunstinstitusjonene, utdannings- og forskningsinstitusjonene og mediene
utgjør sammen en viktig del av infrastrukturen for fri ytring, som det i henhold
til infrastrukturkravet i Grunnloven § 100 påligger staten å sikre og aktivt legge
til rette for. Dette er institusjoner som i kraft av sin uavhengighet utgjør
uunnværlige fellesarenaer i et liberalt demokrati for meningsutveksling, kritisk
refleksjon og innsikt.

Hvordan forstår disse institusjonene sitt samfunnsansvar som en del av
denne infrastrukturen – hver især og i forhold til hverandre? Og hvillke
muligheter og utfordringer ligger det i et nærmere samarbeid mellom disse
samfunnsinstitusjonene?

Hvilken særskilt rolle spiller kunstinstitusjonene? Og hvordan er vilkårene for 
at kunstinstitusjonene skal kunne ivareta sitt grunnleggende
samfunnsansvar? Er det en spenning mellom kunstinstitusjonenes egenverdi
på den ene siden og egne forventninger og eksterne ambisjoner på den andre
siden om at også kunstinstitusjonene skal belyse dagens store
samfunnsutfordringer? Og hvilket ansvar har mediene og utdannings- og
forskningsinstitusjonene for at kunnskaps- og refleksjonsrommet og det
offentlige ordskiftet om kunsten ikke skal forvitre?

Dette er noen av de spørsmålene som teaterlederne inviteres til å diskutere, 
blant annet i lys av kveldens forestilling Sykle i snøstorm. Forestillingen 
forteller om Universitet i Tromsøs tilblivelse i anledning universitetets 50-års 
jubileum, og er en del av teatrets hovedprogram THE SEED som tar for seg 
en av vår tids viktigste utfordringer – ressursforvaltning.

Blant eksterne innledere og paneldeltakere er teatrets lokale
samarbeidspartnere fra andre kunstinstitusjoner, utdannings-
og forskningsinstitusjoner og medier.

Nærmere informasjon kommer etter hvert.
 
19.00 Sykle i snøstorm, Hålogaland Teater
 
21.30 Middag på teatret

 

Programskisse onsdag 17. oktober

9.30 - 10.00 Utvikling av ny dramatikk og samarbeid mellom Dramatikkens Hus og
teatrene

Innledning ved Line Rosvoll, Dramatikkens Hus
 
10.00 - 11.00 Heddadagene
Orientering ved prosjektleder Kjetil Falkum
 
11.00 - 11.15 Pause
 
11.15 - 11.45 #metoo
 
11.45 - 12.15 NTO orienterer:
Statsbudsjettet, kulturmelding, regionreform og evt. andre aktuelle saker
 
12.15 - 13.00 Aktuelle saker fra medlemmen, NTLFs studietur til Paris våren 2019 etc.
 
13.00 - 14.00 Lunsj på teatret

 

 

 

Publisert: 29.06.2017 Oppdatert: 21.09.2018

Relaterte artikler