NTLFs høstseminar 2018

Norsk teaterlederforums høstseminar finner i år sted i Tromsø 16. – 17. oktober. Hålogaland Teater stiller som vertskap for seminaret, som har fått overskriften Teatrenes samfunnsansvar. Teaterledene får anledning til se høstens storsatsing på teatret: «Sykle i snøstorm», en forestilling som kretser rundt temaer som klima, ressurser og rettigheter og verdien av å ta ansvar sammen.

NTLFs høstseminar 2018

Tid: Tirsdag 16. og onsdag 17. oktober
Sted: Hålogaland Teater, Tromsø
 

NTLFs høstseminar finner i år sted sted tirsdag 16. og onsdag 17. oktober på Hålogaland Teater i Tromsø. Det blir som vanlig et lunsj-til-lunsj-seminar.

Hovedoverskrift på seminaret er Teatrenes samfunnsansvar og er knyttet opp mot forestilingen «Sykle i snøstorm», som blant annet dreier seg om ressursfordeling, klima, oppdrett og utnyttelse av sjøsamiske områder. Forestillingen settes opp i anledning Universitetet i Tromsø sitt 50-årsjubileum og er en hyllest til forskning, vitenskap og betydningen universitetet har for landsdelen.

Klokkeslett, nærmere program og påmeldingsinformasjon kommer senere. 

Publisert: 29.06.2017 Oppdatert: 29.06.2018