NTLFs høstseminar 2018

Norsk teaterlederforums høstseminar finner i år sted i Tromsø 16.–17. oktober. Hålogaland Teater stiller som vertskap for seminaret, som har fått overskriften «Kunstinstitusjonenes samfunnsansvar». Seminaret er i år todelt, hvor den første dagen arrangeres som et felles seminar for både teaterlederne i NTLF og lederne ved NTOs musikk- og operavirksomheter. Teaterlederne fortsetter sitt seminar onsdag 17. oktober.

Fem sortkledde skuespillere/dansere på linje utendørs i Tromsø om kvelden med Ishavskatedralen i bakgrunnen
«Sykle i snøstorm», Hålogaland Teater (foto: Gisle Bjørneby)

NTLFs høstseminar 2018 

Tid: Tirsdag 16. og onsdag 17. oktober
Sted: Hålogaland Teater, Teaterplassen 1, Tromsø
 

Høstseminarets første dag arrangeres i år som en felles seminardag for både teaterlederne i NTLF og lederne ved NTOs musikkvirksomheter. Onsdag 17. oktober fortsetter NTLF med sitt eget program. Se nærmere programskisser under.

Programskisse tirsdag 16. oktober – Seminar for teater- og musikkledere

Kl. 12.00 13.00

Lunsj på teatret

Kl. 13.00

Velkommen ved vertsteatret og NTLF-leder
Omvisning på Hålogaland Teater

13.30 15.30

Kunstinstitusjonenes samfunnsansvar

Kunstinstitusjonene, utdannings- og forskningsinstitusjonene og mediene
utgjør sammen en viktig del av infrastrukturen for fri ytring, som det i
henhold til infrastrukturkravet i Grunnloven § 100 påligger staten å sikre og
aktivt legge til rette for. Dette er institusjoner som i kraft av sin uavhengighet
utgjør uunnværlige fellesarenaer i et liberalt demokrati for meningsutveksling,
kritisk refleksjon og innsikt.

Hvordan forstår disse institusjonene sitt samfunnsansvar som en del av
denne infrastrukturen – hver især og i forhold til hverandre? Og hvilke
muligheter og utfordringer ligger det i et nærmere samarbeid mellom disse
samfunnsinstitusjonene?

Hvilken særskilt rolle spiller kunstinstitusjonene? Og hvordan er vilkårene for 
at kunstinstitusjonene skal kunne ivareta sitt grunnleggende
samfunnsansvar? Er det en spenning mellom kunstinstitusjonenes egenverdi
på den ene siden og egne forventninger og eksterne ambisjoner på den
andre siden om at også kunstinstitusjonene skal belyse dagens store
samfunnsutfordringer? Og hvilket ansvar har mediene og utdannings- og
forskningsinstitusjonene for at kunnskaps- og refleksjonsrommet og det
offentlige ordskiftet om kunsten ikke skal forvitre?

Dette er noen av de spørsmålene som institusjonslederne inviteres til å
diskutere, blant annet i lys av kveldens forestilling Sykle i snøstorm
Forestillingen forteller om Universitet i Tromsøs tilblivelse i anledning 
universitetets 50-års jubileum, og er en del av teatrets hovedprogram 
THE SEED som tar for seg en av vår tids viktigste utfordringer 
– ressursforvaltning.

Blant eksterne innledere og paneldeltakere er teatrets lokale
samarbeidspartnere fra andre kunstinstitusjoner, utdannings-
og forskningsinstitusjoner og medier.

Du vil treffe:

Knut Ove Arntzen, professor ved Institutt for lingvistiske, litterære
og estetiske studier, Universitetet i Bergen som innleder om:
«Den arktiske dimensjonen og kunstens rolle
– et nomadisk blikk på kunstens autonomi»

Anki Gerhardsen, teaterkritiker, journalist og fast mediekritisk
spaltist i Aftenposten som innleder om:
«Hvorfor hører ikke pressen på kunstens ytringer?»

Paneldeltagere:

  • Inger Buresund, teatersjef Hålogaland Teater
  • Catharina Roos Bilsbak, programsjef Nordnorsk Opera og
    Symfoniorkester
  • Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning Universitetet 
    i Tromsø 
  • Martin Lægland, politisk redaktør iTromsø
  • Anki Gerhardsen
  • Knut Ove Arntzen
15.30 – 16.00 Pause
 
16.00 17.00

NTO orienterer:
Statsbudsjettet, kulturmelding, regionreform, #metoo og
evt. andre aktuelle saker

19.00 Sykle i snøstorm, Hålogaland Teater
 
21.30 Middag på teatret

 

Programskisse onsdag 17. oktober – NTLF-seminar

10.00 – 10.30 Utvikling av ny dramatikk og samarbeid mellom Dramatikkens Hus og teatrene
Innledning ved Line Rosvoll, Dramatikkens Hus
 
10.30 – 11.30 Heddadagene
Orientering ved kommunikasjonsansvarlig Aleksander Erichsen
 
11.30 – 11.45 Pause
 
11.45 – 13.00 Aktuelle saker fra medlemmene, NTLFs studietur til Paris våren 2019 etc.
 
13.00 – 14.00 Lunsj på teatret
Publisert: 29.06.2017 Oppdatert: 19.10.2018

Relaterte artikler