Om Norsk teaterlederforum

Norsk teaterlederforum (NTLF) har som formål å bidra til norske teaterlederes gjensidige forståelse og faglig utvikling gjennom meningsutveksling om teater- og kulturpolitiske spørsmål.

Gruppebilde i foajeen til Turnéteatret i Trøndelag
NTLF-deltakere på Turnéteatret i Trøndelag under vårseminaret i 2018 (foto: Leif Arne Holme)

NTOs rolle som sekretariat for Norsk teaterlederforum (NTLF) utgjør en vesentlig del av administrasjonens arbeid.

NTLF er et faglig møtested for teaterledere, og kan vise til kontinuitet og god deltagelse på sine arrangementer. I tillegg til ledere fra NTOs medlemsteatre, er lederen for NRK Radioteatret medlem i NTLF.

Foreningen samler teaterlederne til to seminarer i året, og hvert annet år arrangeres en felles studietur til utlandet.  
 

NTLFs arbeidsutvalg 2019/2020:

Per Ananiassen (leder), teatersjef Rosendal InternasjonaleTeater

Marit Holtet, direktør Brageteatret

Solrunn Toft Iversen, teatersjef Det Vestnorske Teateret

Knud Bjørne-Larsen, Riksteatret

Glenn Andre Kaada, Rogaland Teater


Valgkomité 2019/2020:

Hanne Tømta, Nationaltheatret (sammenkallende medlem)          

Knut Høgset, Teatret Vårt

Sunniva Steine, Dansens Hus


Sekretariat:

Norsk teater- og orkesterforening
PB. 5088 Majorstuen
0301 Oslo
Tlf. 23 10 09 90
nto(a)no

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 14.02.2020