Om Norsk teaterlederforum

Norsk teaterlederforum (NTLF) fhar som formål å bidra til norske teaterlederes gjensidige forståelse og faglig utvikling gjennom meningsutveksling om teater- og kulturpolitiske spørsmål.

Gruppebilde i teaterfoajé
Norske teaterledere under vårseminaret 2018 på Turnéteatret i Trøndelag (foto: Leif Arne Holme)

Norsk teaterlederforum (NTLF) utgjør en vesentlig del av NTO-administrasjonens arbeid og er et viktig, faglig møtested for kunstneriske og administrative ledere ved NTOs medlemsinstitusjoner.

Foreningen samler teaterlederne til to seminarer i året, og hvert annet år arrangeres en felles studietur til utlandet.

I tillegg til ledere fra NTOs medlemsteatre, er lederen for NRK Radioteatret medlem i NTLF. 
 

NTLFs arbeidsutvalg 2020/2021:

Solrunn Toft Iversen (leder), teatersjef Det Vestnorske Teateret

Knud Bjørne-Larsen, direktør Riksteatret

Sigrun Daireaux, administrativ leder Dramatikkens Hus

Glenn André Kaada, teatersjef Rogaland Teater

Arne Nøst, teatersjef Riksteatret


Valgkomité 2020/2021:

Sunniva Steine (sammenkallende medlem), administrativ leder Dansens Hus

Knut Høgset, direktør Teatret Vårt

Birgitte Strid, teatersjef Nordland Teater


Sekretariat:

Norsk teater- og orkesterforening
PB. 5088 Majorstuen
0301 Oslo
Tlf. 23 10 09 90
nto(a)no

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 08.04.2020

Relaterte artikler