Om Norsk orkesterlederforum

Norsk orkesterlederforum (NOLF) har som formål å være et kontaktforum for orkesterledere for gjensidig utveksling av erfaringer og for faglig utvikling. Medlemmene består av orkestre som er medlemmer i NTO. Ledere fra andre virksomheter kan også tas opp som medlemmer, dersom dette godkjennes av arbeidsutvalget.

NOLF har som formål å være et kontaktforum for orkesterledere for gjensidig utveksling av erfaringer og for faglig utvikling.

NTOs rolle som sekretariat for NOLF er en viktig og miljøskapende del av administrasjonens arbeid. NOLF er et faglig møtested for orkesterledere og kan vise til kontinuitet og god deltagelse på sine arrangementer. I tillegg til ledere fra NTOs medlemsorkestre deltar lederen for Kringkastingsorkestret.

 

Sekretariat:

Norsk teater- og orkesterforening
v/spesialrådgiver Trond Okkelmo
Tlf. 23 10 09 95
trond(a)nto.no

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 24.02.2014