Om Norsk orkesterlederforum

Norsk orkesterlederforum (NOLF) har som formål å være et kontaktforum for orkesterledere for gjensidig utveksling av erfaringer og for faglig utvikling. Medlemmene består av orkestre som er medlemmer i NTO. Ledere fra andre virksomheter kan også tas opp som medlemmer.

NOLFs leder Rolf Lennart Stensø (foto: Hanne Cathrin Olsen)

NTOs rolle som sekretariat for NOLF er en viktig og miljøskapende del av administrasjonens arbeid.

NOLF er et faglig møtested for orkesterledere og kan vise til kontinuitet og god deltagelse på sine arrangementer. I tillegg til ledere fra NTOs medlemsorkestre deltar lederen for Kringkastingsorkestret.

Norsk orkesterlederforum (NOLF) har som formål å være et kontaktforum for orkesterledere for gjensidig utveksling av erfaringer og for faglig utvikling.

Leder i NOLF er Rolf Lennart Stensø, orkestersjef i Kringkastingsorkestret.

 

Sekretariat:

Norsk teater- og orkesterforening
PB. 5088 Majorstuen
0301 Oslo
Tlf. 23 10 09 90
nto(a)nto.no

Publisert: 30.03.2016 Oppdatert: 25.05.2017

Relaterte artikler