Kritikerstipender til Shakespearetidsskriftet

NTO har inngått samarbeid med Norsk Shakespearetidsskrift om tildeling av 10 reisestipender for tidsskriftets anmeldere i 2018. Stipendene er et bidrag til å styrke vilkårene for refleksjon og det offentlige ordskiftet rundt scenekunst og skal bidra til å dekke reisekostnader i forbindelse med tidsskriftets anmeldelser av produksjoner ved de norske scenekunstinstitusjonene utenfor Oslo.

«Engler i Amerika», Nationaltheatret (foto: Øyvind Eid), anmeldt i Shakespearetidsskriftet nr. 1/2018

NTO har inngått avtale med Norsk Shakespearetidsskrift om tildeling av reisestipender for tidsskriftets anmeldere i 2018. Stipendene fordeles etter redaksjonelle vurderinger gjort av tidsskriftets redaktør og skal bidra til å dekke reisekostnader i forbindelse med tidsskriftets anmeldelser av produksjoner ved de norske scenekunstinstitusjonene utenfor Oslo. 

Stipendene skal resultere i 10 anmeldelser og er et bidrag til å styrke vilkårene for refleksjon og det offentlige ordskiftet rundt scenekunst.

 

Publisert: 26.06.2018 Oppdatert: 03.01.2019