Informasjon vedrørende Koronaviruset

Regjeringen videreførte 24. mars alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til og med 13. april. Dette inkluderer forbud mot kulturarrangement som Helsedirektoratet forbød 12 mars for å hindre spredning av koronasmitte.

Musikk- og scenekunstinstitusjonene samler store mengder mennesker og har som andre virksomheter et ansvar for å hindre spredning av koronasmitte. NTO følger utviklingen fortløpende og forholder seg til informasjonen som blir gitt fra myndighetene. Vi ber våre medlemmer om å holde seg oppdatert og følge rådene som den enkelte kommune og de nasjonale helsemyndighetene gir. Vi ber alle være nøye med å ta de nødvendige forholdsregler og gi god informasjon til publikum. Det er viktig å bidra i det nasjonale arbeidet som gjøres med å avgrense smittespredningen. 

På en pressekonferanse 24. mars informerte regjeringen om at de sterke tiltakene som ble iverksatt 12. mars fortsetter. Dette inkluderer forbud mot alle kulturarrangement og medfører at alle NTOs medlemmer fremdeles holder sin utadrettede virksomhet stengt inntil ny informasjon gis. Vedtaket er gjort med hjemmel i smittevernloven og gjelder til og med 13. april 2020, med mulighet for forlengelse. 

Ytterligere informasjon, fakta, råd og retningslinjer finner du hos Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Arbeidsforhold og tilskuddsordninger

Når det gjelder drift av virksomheten, sykepenger ved fravær og andre situasjoner knyttet til arbeidsforholdet viser vi til informasjon fra arbeidsgiverforeningen Spekter. Spørsmål knyttet til refusjonsplikt ved avlysninger finner du her.

Se også regjeringens temaside om koronaviruset og Kulturdepartementets samleside om spørsmål og svar for kultur-, idretts- og frivillighetsfeltet.

Eksempler fra medlemsinstitusjonene

Under finner du eksempler på NTO-institusjonenes informasjon til publikum, håndtering av avlysninger m.m. i henhold til myndighetenes råd og pålegg:

Publisert: 05.03.2020 Oppdatert: 02.04.2020

Relaterte artikler