Hvordan påvirkes publikum av koronakrisen?

Hva skjer med publikum under og etter koronakrisen? Hva må institusjonene forberede seg på når de gjenåpner? NTO tilbyr sine medlemmer en undersøkelse som vil gi verdifull kunnskap om publikums tanker og forventninger, og ikke minst om hvordan vi skal møtes igjen når situasjonen normaliseres. Krav til deltakelse er at institusjonen har en kundedatabase på minimum 1200 personer.

Hvordan skal vi gjenåpne? Har publikum endret sine holdninger til kunst og kultur generelt og vår institusjon spesielt? Vil interessen for digital deltakelse holde seg? Hvordan påvirker pandemien betalingsviljen for både fysisk tilstedeværelse og digitalt innhold?

Hadde det vært godt med en rask, men grundig tilbakemelding fra publikum på disse og andre spørsmål knyttet til konsekvensene av koronasituasjonen?

Norsk publikumsutvikling (NPU) og NTO kan nå tilby sine medlemmer en undersøkelse som gjør det enkelt og rimelig å skaffe seg et godt beslutningsgrunnlag for den gradvise gjenåpningen i forbindelse med koronakrisen. Funnene vil gi innsikt i hvordan pandemien og myndighetenes tiltak for å begrense smitte påvirker publikums vilje og evne til å delta, analogt og digitalt, og hvordan de vil respondere etter hvert som de strenge tiltakene mykes opp.

 Kunnskap om og innsikt i publikums preferanser og holdninger er alltid viktig, men situasjonen vi står i nå savner i tillegg sidestykke i moderne historie. Vi tror denne undersøkelsen vil gi oss verdifull kunnskap om vårt publikums tanker og forventninger, og ikke minst om hvordan vi skal møtes igjen når situasjonen normaliseres. Dette er viktig kunnskap som vi er opptatt av skal komme hele bransjen til gode. NTO er glade for å kunne samarbeide om dette prosjektet, og på denne måten også knytte våre virksomheter og vår virkelighet til en bred internasjonal undersøkelse, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

Redusert egenandel som NTO-medlem

Undersøkelsen er utviklet av WolfBrown i samarbeid med serviceorganisasjoner og ekspertmiljøer verden over, heriblant NPU. Undersøkelsen gir internasjonalt sammenlikningsgrunnlag. NPU formidler undersøkelsen i Norden.

Den første nordiske kohorten er finansiert i samarbeid med NTO og Kulturrådet. NTO deltar med administrative ressurser og går inn med et beløp som subsidierer de deltakende institusjonene, slik at egenandelene kan reduseres.

Les mer om bakgrunnen for samarbeidet mellom NPU, NTO og Kulturrådet HER.

Bruksverdi

De deltakende institusjonene mottar et ferdig spørreskjema som kan sendes rett til epostadressene i egen database, samt en rapport fem dager senere. Etter noen dager med utforskning av resultater i NPUs online rapporteringsverktøy kan man delta i et webinar som gir nøkkelfunn på aggregert nivå og tips og råd fra kollegaer på hvordan man kan navigere i denne vanskelige tiden.

LES MER HER.
Frist for påmelding 12. mai.

Publisert: 05.05.2020 Oppdatert: 25.06.2020

Relaterte artikler