Covid 19 publikumsundersøkelse

Hva skjer med publikum under og etter koronakrisen? Hva må institusjonene forberede seg på når de omsider kan gjenåpne? NTO har inngått samarbeid med Norsk publikumsutvikling om en publikumsundersøkelse som skal se nærmere på hvordan koronakrisen påvirker forholdet til ulike publikumsgrupper.

NTO er glade for å kunne informere om at NTOs medlemmer vil være de første i Norge som får ta del i den internasjonale publikumsundersøkelsen COVID 19 Audience Outlook Monitor, som Norsk publikumsutvikling (NPU) gjør her hjemme i samarbeid med WolfBrown i USA. Undersøkelsen iverksettes i mai og skal løpe ut året.

Hensikten er å gi kunst- og kulturinstitusjonene innsikt i hvor og hvordan publikum er rede til å komme tilbake i salen og dermed et bedre beslutningsgrunnlag i forbindelse med gjenåpning etter nedstengningen.

Hvordan påvirker koronakrisen forholdet til ulike publikumsgrupper? Har vi mistet noen på veien? Hvilke tiltak vil senke tersklene for å møtes i teatret eller orkestret igjen? Burde institusjonene fremover satse sterkere digitalt? Og hvordan påvirker krisen betalingsviljen for fysiske og digitale arrangementer på lengre sikt?

Dette er noen av spørsmålene undersøkelsen tar mål av seg å svare på.

Undersøkelsen skal sendes ut per e-post til publikum ved 40 institusjoner i tre runder (mai – august - oktober) og skal suppleres med et publikumspanel for kvalitative samtaler med respondentene.

Undersøkelsen vil også gi svar på spørsmål som:

  • Når og hvordan skal vi gjenåpne?
  • Hvilke grep bør vi ta for å forsikre publikum om at det er trygt å besøke oss?
  • Har krisen forårsaket at publikum har endret sine holdninger og interesser for kunst og kultur generelt og oss spesielt?
  • Vil den økte interessen for digital deltakelse holde seg også etter at de strenge smittevernstiltakene er over?
  • Hvordan påvirker epidemien betalingsviljen for analogt og digitalt innhold?

NTOs medlemmer vil få mer informasjon om den praktiske og økonomiske siden av deltakelse og mulighet for påmelding. I mellomtiden kan dere lese mer på NPUs nettsider.

Publisert: 23.04.2020 Oppdatert: 05.05.2020