Nettverk, bransjesamarbeid og kompetanseutvikling

En sentral del av NTOs arbeid er å engasjere flest mulig av medlemmene i viktige bransjespørsmål og legge til rette for erfaringsutveksling og kompetanseheving innad i bransjen.

Skotske teaterledere innleder på seminar under NTLFs studietur til Skottland våren 2013

En sentral del av NTOs arbeid er å engasjere flest mulig av medlemmene i viktige bransjespørsmål og legge til rette for erfaringsutveksling og kompetanseheving innad i bransjen. Vi tilbyr en rekke faglige og kollegiale møteplasser  slik som NTOs årsmøteseminar, styrelederseminar og kommunikasjonsseminar, og er blant annet sekretariat for Norsk teaterlederforum, NTO – musikk og Heddadagene.

NTO søker også å bidra til å styrke vilkårene for refleksjon og det offentlige ordskiftet rundt musikk og scenekunst. Vi samarbeider av den grunn med Norsk kritikerlag og Festspillene i Bergen om Årets kritikk, tildeler reisestipend til kritikere i Norsk Shakespearetidsskrift og er deleier i Scenekunst.no.

Foreningen er også medlem av og deltager i flere nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidsprosjekter, og vi samarbeider med en rekke organisasjoner innenfor kunst- og kulturfeltet.

Oversikten som følger gir et bilde av omfanget:

NTO eier nettavisen Scenekunst.no sammen med Danse- og teatersentrum, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere. Nettavisen har egen redaktør og redigeres etter redaktørplakaten.

NTO er sekretariat for Norsk teaterlederforum (NTLF) og for NTO – musikk.  

NTO er ansvarlig arrangør for Heddaprisen og Heddadagene. Prisutdelingen og festivalen er finansiert ved bevilgninger fra NTO og ved tilskudd fra NTOs medlemsteatre. 

NTO administrerer bransjekortet Scenekortet.

NTO og NTLF har fast sete i juryen for Ibsenprisen og utnevner annenhvert år et jurymedlem til denne prisen.

NTO og NTO – musikk har faste seter i planleggingskomiteen for Nordisk orkesterkonferanse, som hvert år samler rundt 50 nordiske orkesterdirektører og andre til en 3 dagers konferanse.

NTO – musikk utnevner ett medlem til styringsgruppen i Norsk Musikkarv.

NTO sitter i styret i Nordisk teaterlederråd som møtes to ganger i året.

NTO samarbeider med Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund og NTLF om arrangementet Årlig audition for nyutdannede og etablerte skuespillere. 

NTO administrerer teatrenes interne premiere- og verkbeslag. Premierekalenderen publiseres på Scenekunst.no.

NTO samarbeider med Fagforbundet og Spekter om kompetanseprosjektet SCOMP, hvis mål er å dokumentere formal- og realkompetanse hos teatertekniske medarbeidere som står uten tilbud om offentlig godkjent utdanning.

NTO er medlem av PEARLE* (Performing Arts Employers Associations Leauge Europe). PEARLE* er en europeisk organisasjon som samler arbeidsgivere/produsenter på scenekunstområdet, dvs. innenfor teater, opera, dans og orkestermusikk.

NTO har kontorfelleskap med Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Som arbeidsgiverorganisasjon forhandler NTO i tillegg frem avtaler med en rekke forbund og arbeidstakerorganisasjoner:

Publisert: 17.09.2012 Oppdatert: 05.03.2020

Relaterte artikler