Vårseminar 2020

NTO – musikks årsmøte og vårseminar finner sted i NTOs lokaler i Oslo mandag 10. februar 2020.

NTO – musikk sitt vårseminar finner sted 10. februar i form av et dagsseminar i NTOs lokaler på Majorstua i Oslo. Forumets årsmøte finner sted i forkant av seminaret. Dagen avsluttes med felles middag.

Tid: Mandag 10. februar 2020

Kl. 11.00 – 11.30: Årsmøte i NTO – musikk

Kl. 11.30 – 12.00: Lunsj

Kl. 12.00 – 17.00: Vårseminar

Kl. 17.30: Årsmøtemiddag på Cru vin & kjøkken, Industrigata 51, Oslo


Sted: Norsk teater- og orkesterforening, Sørkedalsveien 6, Oslo


PÅMELDING HER
 

Et av hovedtemaene på seminaret er samarbeid og ressursutnyttelse. NTO – musikk nedsatte høsten 2019 en prosjektgruppe som fikk i oppdrag å undersøke på hvilke konkrete områder det kan være hensiktsmessig med større grad av samarbeid mellom institusjonene. Målet er å løse oppgavene på en mer ressursbesparende måte for derigjennom å kunne styrke publikumstilbudet og institusjonenes samlede kompetanse.

Det andre hovedtemaet dreier seg om musikkvirksomhetenes ansvar for kunstnerisk utvikling og nyskaping, samt forventninger om at institusjonene skal fremme mangfold og arbeide aktivt for å være representative. I kjølvannet av diskusjonene rundt Komponistforeningens repertoarundersøkelse som ble lagt frem høsten 2019 er foreningens styreleder og daglig leder invitert inn til en samtale med NTO – musikks medlemmer. Hensikten med samtalen er å se nærmere på hvordan partene sammen kan bidra til endringer når det gjelder kjønnsbalansen og norskandelen blant fremført musikk og andelen samtidsmusikk på orkestrenes og ensemblenes repertoar.

Program for vårseminaret:

 

En grønnere kultursektor

Orientering ved Sigrun Daireaux, administrativ leder Dramatikkens Hus og prosjektleder for NTOs klimaarbeid.

Felles digital plattform – hva nå?

Innledning ved Henning Målsnes, kommunikasjonssjef i Bergen Filharmoniske Orkester, som bakgrunn for en samtale rundt anbefalt retning for prosjektet.

Mangfold, nyskaping og repertoar

Samtale med Norsk komponistforening

Samarbeid og ressursutnyttelse

Prosjektgruppen presenterer status for arbeidet og innleder til samtale

Aktuelle saker:

  • Studietur til Polen 12. – 14. mai 2020
  • NTO orienterer: 
    • Regionreform og revisjon av kulturloven – fremdrift
    • Kunstnermeldingen
    • Alliansebygging og beredskap
  • Høstseminaret 2020
  • Aktuelle saker fra medlemmene

LAST NED SEMINARPROGRAMMET HER

Publisert: 04.02.2020 Oppdatert: 09.02.2020