Om NTO – musikk

NTO – musikk har som formål å være et kontaktforum for ledere av NTOs musikk- og operavirksomheter. Forumet skal bidra til medlemmenes gjensidige forståelse og faglige utvikling gjennom medlemsmøter og menings- og erfaringsutveksling om musikk- og kulturpolitiske spørsmål.

Svart-hvitt portrett av Roar Leinan
Roar Leinan (foto: TSO)

NTO – musikk er et faglig møtested for ledere ved NTOs musikk- og operavirksomheter. I tillegg deltar lederen for Kringkastingsorkestret.

Forumet skal bidra til medlemmenes gjensidige forståelse og faglige utvikling gjennom medlemsmøter og menings- og erfaringsutveksling om musikk- og kulturpolitiske spørsmål. Forumet skal også være en innspillsarena for NTOs interessepolitiske arbeid.
 

Arbeidsutvalget i NTO – musikk for 2020 - 2021:

 • Roar Leinan, operasjef Trondheim Symfoniorkester & Opera (leder)
 • Thorstein Granly, direktør Det Norske Blåseensemble
 • Ingvild Skaatan, daglig leder Det Norske Solistkor
   

Valgkomité for 2020 - 2021:

 • Per Erik Kise Larsen, direktør Det Norske Kammerorkester
 • Torunn Reigstad, orkestersjef Arktisk Filharmoni
 • Håvard Vegge, orkestersjef Den Norske Opera & Ballett

 

Forumet deltar også med følgende representanter i eksterne komiteer og utvalg:

Medlem av styringsgruppen i Norsk Musikkarv:

 • Håvard Vegge, Den Norske Opera & Ballett

 

Representanter til planleggingskomiteen for Nordisk orkesterkonferanse:

 • Rolf Lennart Stensø, Kringkastingsorkestret
 • Marianne Dyrnes Vallat, NTO

 

Sekretariat:

Norsk teater- og orkesterforening
PB. 5088 Majorstuen
0301 Oslo
Tlf. 23 10 09 90
nto(a)nto.no

Publisert: 19.03.2019 Oppdatert: 24.06.2020