Om NTO – musikk

NTO – musikk har som formål å være et kontaktforum for ledere av NTOs musikk- og operavirksomheter. Forumet skal bidra til medlemmenes gjensidige forståelse og faglige utvikling gjennom medlemsmøter og menings- og erfaringsutveksling om musikk- og kulturpolitiske spørsmål.

Norsk orkesterlederforum (NOLF) endret 8. februar 2019 sine vedtekter og sitt navn til NTO – musikk, og åpnet med dette opp for deltakelse i forumet fra flere av NTOs musikk- og operavirksomheter.

NTO – musikk er et faglig møtested for ledere ved NTOs musikk- og operavirksomheter. I tillegg deltar lederen for Kringkastingsorkestret.

Forumet skal bidra til medlemmenes gjensidige forståelse og faglige utvikling gjennom medlemsmøter og menings- og erfaringsutveksling om musikk- og kulturpolitiske spørsmål. Forumet skal også være en innspillsarena for NTOs interessepolitiske arbeid.

 

Arbeidsutvalget i NTO – musikk for 2019:

  • Roar Leinan, direktør Trondheim Symfoniorkester & Opera (leder)
  • Thorstein Granly, direktør Det Norske Blåseensemble
  • Ingvild Skaatan, daglig leder Det Norske Solistkor
     

Sekretariat:

Norsk teater- og orkesterforening
PB. 5088 Majorstuen
0301 Oslo
Tlf. 23 10 09 90
nto(a)nto.no

Publisert: 19.03.2019 Oppdatert: 11.04.2019