Kunstens kvinner II

Lederopplæringsprogrammet Kunstens kvinner II ble gjennomført fra april 2012 til februar 2013. Målsettingen med programmet har vært å bidra til å styrke rekrutteringen av kvinner til ledende stillinger innenfor områdene scenekunst, musikk, film og TV. 20 kvinner deltok, og tilbakemeldinger fra deltagerne tyder på at de har hatt betydelig utbytte av kurset. Ved en eventuell videreføring av kurset tar imidlertid både styringsgruppen, som har organisert programmet, og Arbeidsforskningsinstituttet, som har hatt det faglige ansvaret, til orde for at det bør åpne for både kvinner og menn.

Kunstens kvinner II ble gjennomført med 7 samlinger i perioden april 2012 til februar 2013. Programmet har vært en videreføring og videreutvikling av Kunstens kvinner I (2008/2009). Hovedmålsettingen med begge programmene har vært å bidra til å styrke rekrutteringen av kvinner til ledende stillinger innenfor områdene scenekunst, musikk, film og TV.

Av 100 søkere ble 20 deltakere tatt opp på kurset.

Programmet har vært organisert med en styringsgruppe bestående av representanter fra Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Musikernes Fellesorganisasjon, Norsk Sceneinstruktørforening, Norske Filmregissører, Norsk Filmforbund, Norske film-, TV- og spill produsenters forening og Norsk teater- og orkesterforening.

Norske film-, TV- og spillprodusenters forening har koordinert styringsgruppens arbeid og bidratt med praktisk støtte til gjennomføringen av helgesamlingene.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har hatt det faglige ansvaret for opplegg og gjennomføring av programmet. 

Deltagernes egenevalueringer etter fullført kurs tyder på at de har hatt betydelig utbytte av kurset.

Bør åpnes for begge kjønn

Kunstens kvinner I og II har vært gjennomført som forsøksprosjekter. Etter både styringsgruppens og AFIs vurderinger er det lite hensiktsmessig å gjennomføre et nytt kurs forbeholdt kvinner og med en rent kvantitativ målsetting om å kunne telle flere kvinner i ledende stillinger. Begge parter er av den oppfatning at ved en eventuell videreføring av programmet bør målsettingen og målgruppen redefineres og ambisjonene med kurset være større enn bare de rent kvantitative.

Videre tar AFI til orde for at programmet, i revidert form, institusjonaliseres ved en høyere utdanningsinstitusjon som et etterutdanningskurs for ledere av begge kjønn i kunstnerisk virksomhet. Styringsgruppen vil vurdere dette og andre mulige alternativer nærmere og ser frem til en videre dialog med kulturdepartementet om en eventuell videreføring.

LAST NED STYRINGSGRUPPENS RAPPORT OM KUNSTENS KVINNER II

Publisert: 09.09.2013 Oppdatert: 11.04.2014