Bredt bransjesamarbeid om kartlegging av seksuell trakassering

NTO har gått sammen med arbeidstakerorganisasjonene på scenekunstområdet for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i teaterbransjen. Det er bred enighet i bransjen om at vi trenger å få frem nye tall og fakta på dette området og >>

En svekket kultursatsing

Det overordnende statlige ansvaret for oppbygging av et offentlig ytringsrom blir for sjeldent trukket frem som en begrunnelse for kulturpolitikken. Det kan den varslede kulturmeldingen gjøre noe med, skriver vi i en kronikk i Dagsavisen >>

Kunstpolitikken nedprioriteres

– Det er fornuftig å ha en næringspolitikk for kulturnæringene, men vi etterlyser en satsing over næringsbudsjettet fremfor en omprioritering innenfor kulturbudsjettet, skriver NTOs direktør Morten Gjelten i dette innlegget i Dagbladet 3. >>