Om Heddadagene

I 2017 ble Heddaprisene delt ut for 20. år på rad. I jubileumsåret lanserte NTO en ny årlig teaterfestival som fikk navnet HEDDADAGENE, og som ledet opp mot og ble avsluttet med prisutdelingen. Her gikk de norske teaterinstitusjonene sammen for å vise et tverrsnitt av forestillinger fra hele landet. En ny festival ble avviklet på NTOs medlemsteatre Oslo i perioden 8. - 17. juni 2018.

Fra Rogaland Teaters «Kunst» som gjestet Det Norske Teatret under Heddadagene 2017 (foto: Stig Håvard Dirdal)

Hele 29 norske scenekunstinstitusjoner sto bak tidenes første HEDDADAGENE i 2017, og i 2018 har vi fått med 30 institusjoner som til sammen vil presentere over 40 forestillinger, i tillegg til en rekke andre faglige arrangement. Der de Heddanominerte velges ut av en samlet, uavhengig fagjury, tar Heddadagene mål av seg å presentere et bredt utvalg forestillinger som de ulike institusjonene og kunstneriske lederne selv har plukket ut som sine foretrukne bidrag. Forestillingsprogrammet og Heddanominasjonene gir slik samlet sett gi et godt bilde av det teatermangfoldet som fins i Norge i dag.

Heddadagene er et initiativ fra Heddakomiteen, som også har det overordnede faglige ansvaret. NTOs medlemsteatre står som arrangører av mønstringen og er økonomiske bidragsytere til Heddadagene. Norsk teater- og orkesterforening er formell eier og har prosjektansvar for Heddadagene.

For mer informasjon, se www.heddadagene.no.

Publisert: 27.02.2018 Oppdatert: 11.09.2018