Om Heddadagene

I 2017 ble Heddaprisene delt ut for 20. år på rad. I jubileumsåret lanserte NTO en ny årlig teaterfestival som fikk navnet HEDDADAGENE, og som ledet opp mot og ble avsluttet med prisutdelingen. Under festivalen går de norske teaterinstitusjonene sammen for å vise et tverrsnitt av forestillinger fra hele landet.

Fra Rogaland Teaters «Kunst» som gjestet Det Norske Teatret under Heddadagene 2017 (foto: Stig Håvard Dirdal)

Hele 29 norske scenekunstinstitusjoner sto bak tidenes første HEDDADAGENE. Der de Heddanominerte velges ut av en samlet, uavhengig fagjury, tar festivalen mål av seg å presentere et bredt utvalg forestillinger som de ulike institusjonene og kunstneriske lederne selv har plukket ut som sine foretrukne bidrag. Forestillingsprogrammet og Heddanominasjonene gir slik samlet sett gi et godt bilde av det teatermangfoldet som fins i Norge i dag.

– Med Heddadagene har vi ønsket å lage en teateruke der publikum og bransje kan samle seg om scenekunsten, se forestillinger og gå på arrangement de vanligvis ellers ikke ville ha fått med seg. Da kjentes det naturlig å legge det til perioden rundt utdelingen av bransjens viktigste pris, Heddaprisen, sa Arne Nøst, teatersjef for Rogaland Teater, leder for Norsk teaterlederforum (NTLF) og talsperson for Heddadagene ved lanseringen i mars 2017.

– Heddadagene er like mye en mønstring som en festival, hvor hver av de deltakende institusjonene er invitert til å komme med én forestilling. Vi håper at dette kan være starten på et årlig arrangement i stadig utvikling, sa Nøst.

Heddadagene er et initiativ fra Heddakomiteen. NTOs medlemsteatre står som arrangører av mønstringen og er økonomiske bidragsytere til Heddadagene. Det overordnede, faglige ansvaret er lagt til Norsk teaterlederforum. Norsk teater- og orkesterforening er formell eier og har prosjektansvar for Heddadagene.

For mer informasjon, se www.heddadagene.no.

Publisert: 27.02.2018 Oppdatert: 27.02.2018