Antonsen ved talerstolen på årsmøte med NTO-slide bak

Styrelederens åpningstale på årsmøteseminaret 2019

NTOs styreleder Hans Antonsen snakket i sin åpningstale på NTOs årsmøteseminar 14. juni om viktigheten av å forsvare kunsten og friheten, selv i et fredelig samfunn som det norske. «Fridommen vår kviler for ein stor del på at vi har >>

Frode Helland foredrar på årsmøtet

Akademia og kunsten som deler av infrastrukturen for fri ytring

Dekanen ved det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, Frode Helland, påpekte i sitt foredrag på NTOs årsmøteseminar 14. juni at god utnyttelse av den akademiske friheten, pressefriheten og den kunstneriske friheten er den beste >>

NTOs styre 2019-2020

NTOs årsmøte valgte nytt styre fredag 15. juni 2019. Teatersjef Elisabeth Egseth Hansen ved Trøndelag Teater og styreleder ved Rogaland Teater, Inger Østensjø, ble valgt inn som nye medlemmer av NTOs styre. Lene Hansen, styreleder Beaivváš >>