Om Heddaprisen

Norsk teater- og orkesterforening er ansvarlig arrangør for Heddaprisen. Prisen teller til sammen 12 kategorier og har som formål å hedre fremragende prestasjoner i norsk scenekunst og å stimulere til økt kvalitet.

Heddaprisen arrangeres hvert år på et av NTOs medlemsteatre. Her Hermann Sabado og Ragne Grande som vant de gjeve hovedrolleprisene under utdelingen på Oslo Nye Teater i 2018 (foto: Bjørn Moe).

Siden Heddaprisen ble delt ut for første gang i 1998 har den etablert seg som en av Norges mest prestisjefulle teaterpriser. Juryen som nominer de ulike kategoriene er bredt sammensatt og består av syv fagpersoner som oppnevnes av en egen komité. Prisen omfatter 11 juryerte kategorier, i tillegg til æresprisen som kan deles ut av Heddakomiteen.

Heddaprisen er finansiert ved bevilgninger fra NTO og fra samtlige av NTOs medlemsteatre, samt fra Norsk teaterlederforum (NTLF). Prisen nøt gjennom mange år godt av samarbeidet med Haakon Mehrens fond til minne om Aksel Waldemar Johannessen.

Juryen består i teatersesongen 2019/2020 av:

 • Hedda Fredly
 • Anki Gerhardsen 
 • Jan Landro
 • Borghild Maaland 
 • Petter Rosenlund
 • Mode Steinkjer
 • Andreas Wiese

Heddakomité

Heddakomiteen har det overordnede faglige ansvaret for Heddaprisen og Heddadagene. Komiteen oppnevner jury, kårer vinner av æresprisen, vurderer priskategorier og tildelingskriterier og utarbeider overordnede retningslinjer for juryens arbeid.

I 2019/2020 består Heddakomiteen av:

 • Solrun Toft Iversen (leder), teatersjef Hordaland teater
 • Knut Alfsen, forbundsleder Norsk Skuespillerforbund
 • Per Ananiassen, teatersjef Teaterhuset Avant Garden
 • Bente Erichsen, tidligere teatersjef, filmprodusent, regissør, direktør ved Nobels Fredssenter. Nestleder i styret i Turnéteatret i Trøndelag
 • Astrid Sletbakk, tidligere teaterkritiker i VG
 • Tone Tjemsland, direktør Carte Blanche
 • Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teatret

SE OGSÅ:
www.heddaprisen.no

Publisert: 06.12.2012 Oppdatert: 09.09.2019