Om Heddaprisen

Norsk teater- og orkesterforening er ansvarlig arrangør for Heddaprisen. Prisen teller til sammen 12 kategorier og har som formål å hedre fremragende prestasjoner i norsk scenekunst og å stimulere til økt kvalitet.

Heddaprisen arrangeres hvert år på et av NTOs medlemsteatre. Her fra Det Norske Teatret i 2012 (foto: Bjørn Moe).

Siden Heddaprisen ble delt ut for første gang i 1998 har den etablert seg som en av Norges mest prestisjefulle teaterpriser. Juryen som nominer de ulike kategoriene er bredt sammensatt og består av syv fagpersoner som oppnevnes av en egen komité. Prisen omfatter 11 juryerte kategorier, i tillegg til æresprisen som kan deles ut av Heddakomiteen.

Heddaprisen er finansiert ved bevilgninger fra NTO og fra samtlige av NTOs medlemsteatre, samt fra Norsk teaterlederforum (NTLF). Prisen har gjennom mange år nytt godt av samarbeidet med Haakon Mehrens fond til minne om Aksel Waldemar Johannessen.

Juryen består i teatersesongen 2016/2017 av:

 • Lillian Bikset
 • Torill Braaten 
 • Borghild Maaland 
 • Martin Nordvik 
 • Liv Riiser
 • Vidar Sandem 
 • Ragnhild Tronstad 

Heddakomité

Heddakomiteen har det overordnede faglige ansvaret for Heddaprisen. Komiteen oppnevner jury, kårer vinner av æresprisen, vurderer priskategorier og tildelingskriterier og utarbeider overordnede retningslinjer for juryens arbeid.

I 2016/2017 består Heddakomiteen av:

 • Kristian Seltun (leder), teatersjef Trøndelag teater
 • Knut Alfsen, forbundsleder Norsk Skuespillerforbund
 • Per Ananiassen, teatersjef Teaterhuset Avant Garden
 • Lena Lindgren, samfunnsredaktør Morgenbladet
 • Arne Nøst, teatersjef Rogaland Teater
 • Astrid Sletbakk, tidligere teaterkritiker i VG
 • Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teatret

SE OGSÅ:
www.heddaprisen.no

Publisert: 06.12.2012 Oppdatert: 04.10.2016