Om Heddaprisen

Norsk teater- og orkesterforening er ansvarlig arrangør for Heddaprisen. Prisen teller til sammen 12 kategorier og har som formål å hedre fremragende prestasjoner i norsk scenekunst og å stimulere til økt kvalitet.

Heddaprisen arrangeres hvert år på et av NTOs medlemsteatre. Her fra Det Norske Teatret i 2012 (foto: Bjørn Moe).

Siden Heddaprisen ble delt ut for første gang i 1998 har den etablert seg som en av Norges mest prestisjefulle teaterpriser. Juryen som nominer de ulike kategoriene er bredt sammensatt og består av syv fagpersoner som oppnevnes av en egen komité. Prisen omfatter 11 kategorier, i tillegg til æresprisen som kan deles ut av Heddakomiteen.

Heddaprisen er finansiert ved bevilgninger fra NTO og fra samtlige av NTOs medlemsteatre, samt fra Norsk teaterlederforum (NTLF) og Haakon Mehrens fond til minne om Aksel Waldemar Johannessen.

 

Juryen har i teatersesongen 2013/2014 bestått av:

 • Gunnar Germundson
 • Amund Grimstad
 • Clliff Moustache
 • Tora Optun
 • Vidar Sandem
 • Astrid Sletbakk
 • Andreas Wiese

 

I teatersesongen 2014/2015 vil juryen bestå av:

 • Amund Grimstad
 • Clliff Moustache
 • Martin Nordvik
 • Tora Optun
 • Vidar Sandem
 • Ragnhild Tronstad
 • Andreas Wiese

 

Heddakomité

Heddakomiteen har det overordnede faglige ansvaret for Heddaprisen. Komiteen oppnevner jury, kårer vinner av æresprisen, vurderer priskategorier og tildelingskriterier og utarbeider overordnede retningslinjer for juryens arbeid.

I 2013/2014 består Heddakomiteen av:

 • Hanne Tømta (leder)
 • Hauk Heyerdahl
 • Ellen Horn
 • Lena Lindgren
 • Jon Refsdal Moe
 • Kristian Seltun
 • Franzisca Aarflot

SE OGSÅ:
www.heddaprisen.no

Publisert: 06.12.2012 Oppdatert: 14.05.2014