Sekretariatsfunksjoner og bransjesamarbeid

I tillegg til å være sekretariat for Norsk teaterlederforum og Norsk orkesterlederforum, er NTO medlem av og deltager i flere nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidsprosjekter. Oversikten som følger gir et bilde av omfanget.

Skotske teaterledere innleder på seminar under NTLFs studietur til Skottland våren 2013

NTO eier nettavisen Scenekunst.no sammen med Danse- og teatersentrum, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere. Nettavisen har egen redaktør og redigeres etter redaktørplakaten.

NTO er sekretariat for Norsk teaterlederforum (NTLF) og for Norsk orkesterlederforum (NOLF).  

NTO er ansvarlig arrangør for Heddaprisen. Heddaprisutdelingen er finansiert ved bevilgninger fra NTO og ved tilskudd fra NTOs medlemsteatre. 

NTO og NTLF har fast sete i juryen for Ibsenprisen og utnevner annenhvert år et jurymedlem til denne prisen.

NTO er en av stifterne av Skuespiller- og danseralliansen, som skal sikre skuespillere og dansere inntekter og sosiale rettigheter i perioder mellom ansettelser/oppdrag.

NTO samarbeider med Fagforbundet og Spekter om kompetanseprosjektet SCOMP, hvis mål er å dokumentere formal- og realkompetanse hos teatertekniske medarbeidere som står uten tilbud om offentlig godkjent utdanning.

NTO er medlem av PEARLE* (Performing Arts Employers Associations Leauge Europe). PEARLE* er en europeisk organisasjon som samler arbeidsgivere/produsenter på scenekunstområdet, dvs. innenfor teater, opera, dans og orkestermusikk.

NTO har kontorfelleskap med Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Som arbeidsgiverorganisasjon slutter NTO avtaler med og/eller bistår sine medlemmer i forhandlinger med en rekke forbund og arbeidstakerorganisasjoner. 

De viktigste er:

Publisert: 17.09.2012 Oppdatert: 06.07.2016