Scomp – scenekompetanse

NTO og Fagforbundet etablerte i 2008 SCOMP, et kompetanseprosjektet med mål om bedre kunne dokumentere formal- og realkompetanse hos teatertekniske medarbeidere som står uten tilbud om offentlig godkjent utdanning. Prosjektet ble igangsatt høsten 2013 i form av et interaktivt dataverktøy som skal gjøre det lettere for bransjen å synliggjøre, ivareta og finne frem til kompetansen som finnes bak scenen.

SCOMP står for scenekompetanse, eller Stage Competence, og ble etablert i 2008 etter enighet i overenskomsten mellom NTO og Fagforbundet om å utarbeide et kompetanseprosjekt for fagansatte i teatret som står uten tilbud om offentlig godkjent utdanning. Spekter ble involvert i prosjektet i 2010.

Målet er å kartlegge kompetansen til de teknisk ansatte i scenekunstinstitusjonene og hva som trengs til forskjellige oppgaver, slik at man deretter kan lage opplærings- og utviklingsplaner ut fra dette.

Prosjektet har hatt følgende delmål:

 • Beskrive kompetansen til de ulike fagene

 • Oppnå enighet blant teatrene om hvilken kompetanse som er obligatorisk for de ulike fagene

 • Dokumentere formal- og realkompetanse hos teatertekniske medarbeidere

 • Etablere et kompetanseregistreringsverktøy for teatre i Norge

 • Øke samarbeidet mellom fagene på teatret og mellom teatrene

 • Legge til rette for bedre oppfølging av medarbeidere i teatret

Et 40-talls teknikere og ledere har bidratt i prosessen med å beskrive kompetanse de mener man bør ha for å kunne utøve sitt yrke.

Prosjektet omfatter i første fase følgende fag:

 • Sceneteknikere

 • Lysteknikere

 • Lydteknikere

 • Rekvisitører

 • Påkledere

Verktøyet kan på sikt brukes for alle ansatte og har også en modul for medarbeideroppfølging. 

LES MER PÅ SCENEKUNST.NO

Publisert: 09.09.2013 Oppdatert: 01.10.2016