NTO om medlemskapet i Norsk publikumsutvikling

Norsk publikumsutvikling (NPU) har i form av en enquete spurt en rekke av sine medlemmer om hvorfor de er med i organisasjonen. NTO har samarbeidet med NPU ved flere anledninger og svarer at foreningen har dratt god nytte av NPUs kunnskap, oversikt og nettverk, og har opplevd det som fruktbart å utvikle prosjekter sammen.

Morten Gjelten (foto: Brian Olguin)

Norsk publikumsutvikling har i en enquete kalt Verdien av medlemskapet spurt Festspillene i Bergen, Dansens Hus, Akershus fylke, Carte Blanche, Ultima og NTO om hvilket utbytte disse organisasjonen har hatt av medlemskapet i NPU. NTO svarer ved direktør Morten Gjelten på NPUs fem spørsmål:

Verdien av medlemskapet


Hvorfor er dere medlem i NPU? 

NTO har vært medlem av NPU siden organisasjonen ble etablert. Gjennom medlemskapet og kunnskapsutvekslingen med NPU har vi ønsket å bidra til oppbyggingen av et norsk fagmiljø innen publikumsutvikling som kan komme både små og store institusjoner til gode. NPU har hele tiden vært en naturlig dialogpartner for NTO når det gjelder publikumsinnsikt- og arbeid. 


Hvilket utbytte har dere hatt av medlemskapet til nå? 

Vi har samarbeidet med NPU ved flere anledninger på vegne av de samme medlemmene og dratt god nytte av deres kunnskap, oversikt og nettverk. Organisasjonen har utviklet en betydelig spisskompetanse innen sitt felt, og vi har opplevd det som fruktbart å utvikle prosjekter sammen. 
 

Hva er det vi bidrar til, som hver enkelt institusjon ikke kan gjennomføre på egenhånd?

NPU er et viktig supplement til virksomhetenes eget arbeid og har en viktig funksjon i form av kunnskapsdeling på tvers av bransjer og regioner. Organisasjonen har bidratt til å legge grunnlag for økt publikumsinnsikt blant institusjonene og å gjøre dem bedre rustet til å drive med målrettet publikumsarbeid. På områder som informasjonsinnhenting, analyse, oversikt over relevante verktøy, dialog med underleverandører m.m. vil det ofte være tids- og ressursbesparende - og dermed gjennomførbart - å gjøre dette gjennom én organisasjon fremfor at hver og en skal gjøre dette selv. 


Hva bør være NPUs hovedprioriteringer i året som kommer? 

Musikk- og scenekunstinstitusjonene er forskjellige - og målene, valgene og utfordringene likeså. Det kan derfor være utfordrende å finne fellesløsninger som passer alle, men fortsatt investering i publikumsinnsikt og konkret kunnskap om kulturbrukere i ulike deler av land et er etter vårt syn nyttig og noe som kommer alle til gode. Det samme gjelder konkret og institusjonsnær kunnskapsdeling som bidrag til å bygge kompetanse hos den enkelte og i bransjen. Så vil det alltid være behov for å tilpasse løsninger og utvikle egne tiltak i henhold til egne ambisjoner, og mens noen har ressurser til å gjøre dette selv, vil andre fra tid til annen kunne ha behov for konsulent- og rådgivningstjenester. 


Hva er deres ønsker for NPU i året som kommer? 

Vi håper at NPUs egne forutsetninger for videre drift oppfylles slik at organisasjonen gis anledning til å omstille virksomheten på en hensiktsmessig måte, og både møte den etterspørselen etter analyse- og rådgivningstjenester som synes å eksistere, og fortsatt arbeide systematisk med kunnskapsdeling som alle kan nyte godt av.

LES FLERE AV SVARENE HER.

Publisert: 02.02.2017 Oppdatert: 30.03.2017

Relaterte artikler