Sekretariatsfunksjoner og bransjesamarbeid

I tillegg til å være sekretariat for Norsk teaterlederforum og Norsk orkesterlederforum, er NTO medlem av og deltager i flere nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidsprosjekter. Oversikten som følger gir et bilde av omfanget.

Skotske teaterledere innleder på seminar under NTLFs studietur til Skottland våren 2013

NTO eier nettavisen Scenekunst.no sammen med Danse- og teatersentrum, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere. Nettavisen har egen redaktør og redigeres etter redaktørplakaten.

NTO er sekretariat for Norsk teaterlederforum (NTLF) og for NTO – musikk.  

NTO er ansvarlig arrangør for Heddaprisen og Heddadagene. Prisutdelingen og festivalen er finansiert ved bevilgninger fra NTO og ved tilskudd fra NTOs medlemsteatre. 

NTO og NTLF har fast sete i juryen for Ibsenprisen og utnevner annenhvert år et jurymedlem til denne prisen.

NTO og NOLF har faste seter i planleggingskomiteen for Nordisk orkesterkonferanse, som hvert år samler rundt 50 nordiske orkesterdirektører og andre til 3 dagers konferanse.

NTO er en av stifterne av Skuespiller- og danseralliansen, som skal sikre skuespillere og dansere inntekter og sosiale rettigheter i perioder mellom ansettelser/oppdrag.

NTO samarbeider med Fagforbundet og Spekter om kompetanseprosjektet SCOMP, hvis mål er å dokumentere formal- og realkompetanse hos teatertekniske medarbeidere som står uten tilbud om offentlig godkjent utdanning.

NTO er medlem av PEARLE* (Performing Arts Employers Associations Leauge Europe). PEARLE* er en europeisk organisasjon som samler arbeidsgivere/produsenter på scenekunstområdet, dvs. innenfor teater, opera, dans og orkestermusikk.

NTO har kontorfelleskap med Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Som arbeidsgiverorganisasjon forhandler NTO i tillegg frem avtaler med en rekke forbund og arbeidstakerorganisasjoner:

Publisert: 17.09.2012 Oppdatert: 19.03.2019

Relaterte artikler