Årets kritikk – teater, musikk og dans

Norsk teater- og orkesterforening har i 2016 inngått samarbeid med Norsk kritikerlag, seksjon for teater, musikk og dans, om prisen Årets kritikk. Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på 15 000 kroner. Vinneren blir offentliggjort og stipendet delt ut i forbindelse med Kritikerlagets årlige debattmøte under Festspillene i Bergen.

I 2016 samarbeider Norsk kritikerlag, Norsk teater- og orkesterforening og Festspillene i Bergen om Årets kritikk, et reisestipend tildelt årets beste kritiske tekst eller radiomanus om utøvende kunstuttrykk. 

Årets kritikk er en markering av årets beste kritiske tekst eller radiomanus om utøvende kunstuttrykk og ble delt ut for første gang i 2014. Fra og med 2015 har Kritikerlaget samarbeidet med Festspillene i Bergen om ordningen, og for 2016 inngår også NTO i dette samarbeidet.

Årets kritikk skal være et kritisk tekstarbeid av høy kvalitet om levende, utøvende kunstuttrykk – teater, musikk, dans. Kritikken må være publisert eller kringkastet i norskspråklige, redigerte medier (papir, nett eller etermedier) i perioden mellom 1. mai 2015 og 1. mai 2016.

Øke interessen for kritikksjangeren

Formålene for kåringen er blant annet å øke diskusjonen om og interessen for kritikksjangeren i Norge. Ønsket er å inspirere til og løfte frem kritikk av høy kvalitet, og på denne måten fremheve kunstuttrykk av høy kvalitet. Kåringen konsentrerer seg om kritikk av de utøvende uttrykkene teater, musikk og dans. Tanken er at stipendet skal bidra til ytterligere kompetanseutvikling for kritikeren som mottar det.

Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på 15 000 kroner, bekostet av Festspillene i Bergen. Vinneren vil bli offentliggjort og stipendet delt ut i forbindelse med Kritikerlagets årlige debattmøte under Festspillene 27. mai.

Åpen kåring

Kåringen er åpen for forslag fra alle interesserte gjennom dette innsendingsskjemaet. Forslag sendes inn som tekstfil, lydfil eller nettlenke. Det er anledning til å sende inn flere forslag. Forslag kan også sendes anonymt. I tillegg kan jurymedlemmene selv foreslå kandidater.

Skjemaet er åpent for innsending fram til og med 1. mai 2016.

Jury

En uavhengig jury på fem medlemmer velger stipendmottakeren med utgangspunkt i innkomne forslag. Juryen har også anledning til selv å foreslå kandidater. Kritikker skrevet av juryens medlemmer og av tillitsvalgte i Norsk kritikerlag kan ikke vurderes.

Juryen for Årets kritikk 2016 er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans (TMD), med ett medlem foreslått av Festspillene i Bergen og ett medlem foreslått av Norsk teater- og orkesterforening.  

Jury for Årets kritikk 2016:

  • Ida Habbestad (juryleder), musikkritiker og leder for Norsk kritikerlag
  • Erling Guldbrandsen, professor ved UiO, musikkritiker i Morgenbladet og fjorårets vinner av Årets kritikk
  • Snelle Hall, dansekunstner og teaterviter, førsteamanuensis ved KHiO/Balletthøgskolen
  • Jon Refsdal Moe, teaterviter og fra 1. mai dekan ved KHIO, utnevnt av NTO
  • Judith Dybendal, teaterkritiker, utnevnt av Festspillene i Bergen

Juryarbeidet er symbolsk honorert. Norsk teater- og orkesterforening har i 2016 bekostet juryhonorarene.

EKSTERNE LENKER:
Norsk kritikerlag

Publisert: 07.04.2016 Oppdatert: 22.08.2017