Årets kritikk – teater, musikk og dans

Norsk teater- og orkesterforening samarbeider med Norsk kritikerlag, seksjon for teater, musikk og dans, om prisen Årets kritikk. Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på 15 000 kroner. Vinneren blir offentliggjort og stipendet delt ut i forbindelse med Kritikerlagets årlige debattmøte under Festspillene i Bergen.

Norsk kritikerlag, Norsk teater- og orkesterforening og Festspillene i Bergen har siden 2016 samarbeidet om Årets kritikk, et reisestipend tildelt årets beste kritiske tekst eller radiomanus om utøvende kunstuttrykk. 

Årets kritikk er en markering av årets beste kritiske tekst eller radiomanus om utøvende kunstuttrykk og ble delt ut for første gang i 2014. 

Årets kritikk skal være et kritisk tekstarbeid av høy kvalitet om levende, utøvende kunstuttrykk – teater, musikk, dans. Kritikken må være publisert eller kringkastet i norskspråklige, redigerte medier (papir, nett eller etermedier) i perioden mellom 1. mai 2017 og 1. mai 2018.

Øke interessen for kritikksjangeren

Formålene for kåringen er blant annet å øke diskusjonen om og interessen for kritikksjangeren i Norge. Ønsket er å inspirere til og løfte frem kritikk av høy kvalitet, og på denne måten fremheve kunstuttrykk av høy kvalitet. Kåringen konsentrerer seg om kritikk av de utøvende uttrykkene teater, musikk og dans. Tanken er at stipendet skal bidra til ytterligere kompetanseutvikling for kritikeren som mottar det.

Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på 15 000 kroner, bekostet av Festspillene i Bergen. Vinneren vil bli offentliggjort og stipendet delt ut i forbindelse med Kritikerlagets årlige debattmøte under Festspillene i mai.

Åpen kåring

Kåringen er åpen for forslag fra alle interesserte gjennom dette innsendingsskjemaet. Forslag sendes inn som tekstfil, lydfil eller nettlenke. Det er anledning til å sende inn flere forslag. Forslag kan også sendes anonymt. I tillegg kan jurymedlemmene selv foreslå kandidater.

Skjemaet er åpent for innsending fram til og med 1. mai 2018.

Jury

En uavhengig jury på fem medlemmer velger stipendmottakeren med utgangspunkt i innkomne forslag. Juryen har også anledning til selv å foreslå kandidater. Kritikker skrevet av juryens medlemmer og av tillitsvalgte i Norsk kritikerlag kan ikke vurderes.

Juryen for Årets kritikk 2018 er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans (TMD), med ett medlem foreslått av Festspillene i Bergen og ett medlem foreslått av Norsk teater- og orkesterforening.  

Jury for Årets kritikk 2018:

  • Ida Habbestad (juryleder), musikkritiker og leder for Norsk kritikerlag
  • Julian Blaue, teaterkritiker og fjorårets vinner av Årets kritikk
  • Solveig Styve Holte, koreograf og formidlingsleder ved Dansens hus
  • Jon Refsdal Moe, teaterviter, dekan ved KHIO, utnevnt av NTO
  • Astrid Kvalbein, musikkritiker, utnevnt av Festspillene i Bergen

Juryarbeidet er symbolsk honorert. Norsk teater- og orkesterforening har i 2018 bekostet juryhonorarene.

EKSTERNE LENKER:
Norsk kritikerlag

Publisert: 07.04.2016 Oppdatert: 07.03.2018