Nettverk og kompetanse
 • Bransjesamarbeid

  I tillegg til å være sekretariat for Norsk teaterlederforum og Norsk orkesterlederforum, er NTO medlem av og deltager i flere nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidsprosjekter. Oversikten >>

 • Seminarer og konferanser

  En sentral del av foreningens arbeid er å engasjere flest mulig av medlemmene i viktige bransjespørsmål og å styrke deres kompetanse i arbeidsgiverspørsmål. I den sammenheng er det viktig å etablere >>

 • Norsk teaterlederforum

  Norsk teaterlederforum (NTLF) har som formål å bidra til norske teaterlederes gjensidige forståelse og faglig utvikling gjennom meningsutveksling om teater- og kulturpolitiske spørsmål.

 • Norsk orkesterlederforum

  Norsk orkesterlederforum (NOLF) har som formål å være et kontaktforum for orkesterledere for gjensidig utveksling av erfaringer og for faglig utvikling. Medlemmene består av orkestre som er medlemmer >>