Nettverk og kompetanse
 • Nettverk, bransjesamarbeid og kompetanseutvikling

  En sentral del av NTOs arbeid er å engasjere flest mulig av medlemmene i viktige bransjespørsmål og legge til rette for erfaringsutveksling og kompetanseheving innad i bransjen. Vi tilbyr en rekke >>

 • Seminarer og konferanser

  En sentral del av foreningens arbeid er å engasjere flest mulig av medlemmene i viktige bransjespørsmål og å styrke deres kompetanse i arbeidsgiverspørsmål. I den sammenheng er det viktig å etablere >>

 • Norsk teaterlederforum

  Norsk teaterlederforum (NTLF) har som formål å bidra til norske teaterlederes gjensidige forståelse og faglig utvikling gjennom meningsutveksling om teater- og kulturpolitiske spørsmål.

 • NTO – musikk

  NTO – musikk har som formål å være et kontaktforum for ledere av NTOs musikkvirksomheter. Ledere ved NTOs musikkvirksomheter kan være medlemmer av forumet. NTOs styre kan i særskilte tilfeller, etter >>