Kursdag om ressurstyring

NTOs nye møteplass KURSdagen arrangeres for første gang tirsdag 23. januar 2018 i Oslo. Dette blir et helgdagsseminar for både administrative og kunstneriske ledere om økonomistyring, ledelse og ressursplanlegging.

Velkommen til NTOs nye faglige møteplass KURSdagen  en dag med fokus på musikk- og scenekunstinstitusjonenes særlige utfordringer med økonomistyring, ledelse og ressursplanlegging.

Målgruppen er som det medlemmene selv definerer som ledergruppen ved virksomheten. Det legges opp til at dagen skal være relevant for både administrative og kunstneriske ledere. 

Dato: tirsdag 23. januar 2018 kl 09.00 til 16.00

Sted: NTOs lokaler/KPMG konferansesenter, Sørkedalsveien 6, 2. etg.

Påmelding innen 12. januar her.
 

Bakgrunn:

«Kostnadseffektivitet lar seg best analysere i en flerdimensjonal dialog og ikke gjennom enkelte nøkkeltall. En videreutvikling av styringssystemene bør derfor innebære et mer dynamisk syn på god økonomistyring, der systemene tilpasses formål og kontekst.»

Det var blant professor Trond Bjørnenaks anbefalinger i rapporten Kostnadseffektivitet og god økonomistyring i scenekunstselskapene (2016) som ble utarbeidet på oppdrag fra NTO i forlengelse av Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene i 2015.

I oppfølgingen av denne saken var et av forslagene at NTO oppretter en egen årlig møteplass for dette temaet, som vi har kalt:

Kunst og økonomistyring – eller Kunsten å ressurstyre, om man vil.
 

Programskisse:

Tema 1: #metoo, juss, lederansvar, bedriftskultur og gråsoner

Innledninger ved Camilla Selman og Trygve G. Harlem Losnedahl fra Advokatfirmaet Hjort.

Tema 2: «De teller oss» – hvor går institusjonsevalueringene?

22 av NTOs medlemsvirksomheter er evaluert siden institusjonsevalueringene ble innført i 2012/13. I den siste evalueringen engasjerte departementet et eksternt utredningsmiljø til gjennomføringen. Oslo Economics, sammen med BI Center for Creative Industries, hadde hovedansvaret for evalueringen og evaluerte virksomhetenes ressursutnyttelse. Parallelt satte Kulturdepartementet sammen et fagfellepanel, som hadde ansvar for evalueringen av den kunstneriske virksomheten.

Med tanke på den videre utviklingen av de periodiske institusjonsevalueringene, ønsker vi å diskutere evalueringenes innretning og metode.

Innledninger ved Aleksander Bråthen og Svend Butenschøn Boye fra Oslo Economics, Audun Hasti og Hild Borchgrevink fra fagfellepanelet og Per Ståle Knardal fra NTNU, Handelshøyskolen. 

Tema 3: «4 bravo og 1 baksmell» - bransjesamarbeid og erfaringsdeling

Mer informasjon kommer.

Velkommen til starten på en ny tradisjon!

Publisert: 19.12.2017 Oppdatert: 11.01.2018