PM 12.10.2017
NTO om kulturbudsjettet for 2018

– Vi er fornøyd med at regjeringen anerkjenner viktigheten av å sikre en nasjonal infrastruktur av sterke musikk- og scenekunstinstitusjoner og viser vilje til å opprettholde institusjonenes rammebetingelser. Det faktum at regjeringen >>

Kunstpolitikken nedprioriteres

– Det er fornuftig å ha en næringspolitikk for kulturnæringene, men vi etterlyser en satsing over næringsbudsjettet fremfor en omprioritering innenfor kulturbudsjettet, skriver NTOs direktør Morten Gjelten i dette innlegget i Dagbladet 3. >>

– Bra departementet ser på kulturens rolle i reiselivspolitikken

– Det er bra at Kulturdepartementet ser på kulturlivets potensielle rolle i reiselivspolitikken, sier NTOs direktør Morten Gjelten til Dagbladet 17. august. Han kommenterer kulturministerens utspill i samme avis om hvorfor norske >>