Utlysing av stillinger

Må ledige stillinger lyses ut eksternt?

Svar:

Forutsatt at virksomheten ikke har annet reglement eller avtale som regulerer forholdet, er virksomheten ikke forpliktet til å lyse ut stillinger offentlig.

Slik forpliktelse foreligger kun for utlysning av statlige stillinger, jf. tjenestemannsloven § 2. De ansatte i NTOs medlemsvirksomheter er ikke omfattet av denne loven.

Det presiseres at arbeidsgiver likevel kan velge å lyse ut stillinger offentlig dersom man mener det er hensiktsmessig.

Publisert: 24.08.2012 Oppdatert: 08.01.2013