Sykmeldt, men jobber annet sted

Hvordan forholder man seg til ansatt som er 100 % sykmeldt, men jobber i et annet orkester?

Svar:

Dette vil være et naturlig tema i dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og noe som den ansatte selv bør avklare med begge sine arbeidsgivere. Det kan tenkes situasjoner der den ansatte kan utføre arbeidsoppgavene sine hos en arbeidsgiver, men ikke hos den andre arbeidsgiveren (for eksempel hvis det er forskjellige fysiske forhold), men dette vil høre til sjeldenhetene.

Dersom det ikke foreligger slike grunner eller dialog ikke er avklarende, kan arbeidsgiver ta kontakt med NAV og søke råd i det konkrete tilfellet. Ved brudd på arbeidstakers medvirkningsplikt, kan retten til sykepenger bortfalle, jfr. folketrygdloven § 8-8, annet ledd.

Publisert: 14.11.2012 Oppdatert: 31.01.2013

Relaterte artikler