Oppfølging av sykmelding

Hvordan følger man opp en sykmeldt arbeidstaker?

Svar:

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykmeldte på arbeidsplassen, og arbeidstaker plikter å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Sykmelder og NAV har også roller i dette oppfølgingsarbeidet. Ofte er det mulig å være helt eller delvis i arbeid hvis arbeidet blir tilrettelagt.

Arbeidsgiver har noen klare frister å forholde seg til, uavhengig av om man er en IA-virksomhet eller ikke. Ved fravær over flere dager, skal man ta kontakt med arbeidstaker, og i løpet av fire uker skal det være utarbeidet en oppfølgingsplan i samarbeid med den ansatte. På www.nav.no finnes det god informasjon om det praktiske oppfølgingsarbeidet. 

Publisert: 13.09.2012 Oppdatert: 31.01.2013

Relaterte artikler