Filming til privat bruk

Vårt teater har fått en forespørsel fra en publikummer om vedkommende kan filme fra forestilling til privat bruk. Jeg tror ikke vi som teater har anledning til å tillate dette, men jeg skulle gjerne visst hvor det eventuelt står noe om dette?

Svar:

Det er blant annet regulert i særbestemmelsene for skuespillere: § 3 siste ledd. Her fremgår det at opptak kun kan gjøres av teatret med et dokumentasjonsformål og kun til teatrets arkiv. Det er samme ordlyd for dansere, jf. Særbest. § 3.2 siste ledd.

Videre har for eksempel avtalen mellom NTO og Sceneinstruktørforeningen og Norske Scenografer regulert dette i §9.7, 5. ledd, samt i protokolltilførselen. Det fremgår også her at opptak kun kan gjøres i dokumentasjonsøyemed.

Om slike opptak skal benyttes til andre formål, må alle medvirkende rettighetshavere gi sitt personlige samtykke. Som arbeidsgiver/produsent kan også teatret si nei på egne vegne.
 

Publisert: 14.11.2012 Oppdatert: 27.01.2013