Ukefridag

Det står i overenskomsten mellom Spekter/NTO og Norsk skuespillerforbund, 4.5 Fritid/Ukefridag at «Arbeidstaker skal en gang ukentlig ha en sammenhengende fritid (ukefridag) på minst 35 timer, og slik at det alltid inngår et helt kalenderdøgn. Denne fritid skal fortrinnsvis gis på søndag. I tillegg til ukefridag skal det i størst mulig utstrekning gis ytterligere en fridag som skal strekke seg over et helt kalenderdøgn. Denne fridag skal så vidt mulig gis i sammenheng med ukefridagen.»

Betyr dette at når man er på turné, så kan man spille flere søndager på rad, så lenge fridagen er en annen ukedag?

Svar:

Arbeidsmiljøloven § 10-8 (4) regulerer arbeidsfri på søndager, men det finnes et unntak i Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstaker grupper § 5: «Arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd gjelder ikke for klokkere, organister og kirketjenere og for arbeid ved kino, teatre og andre forevisninger og forestillinger».

Man kan altså i utgangspunktet spille flere søndager på rad, men ordlyden i overenskomsten med Norsk skuespillerforbund begrenser dette ved at uttrykket «fortrinnsvis» brukes. Når det gjelder tolkning av uttrykket «fortrinnsvis», er dette et uttrykk som ligger veldig nær lovens ordlyd «så vidt mulig»; man skal så langt det lar seg gjøre ha fri på søndager. Forestillinger på søndager vil være en god grunn til å avvike denne hovedregelen, men altså innenfor rammen av avtalens ordlyd.

Publisert: 13.09.2012 Oppdatert: 31.01.2013

Relaterte artikler