Pinseaften

Er det lov til å spille forestilling på pinseaften?

Svar:

Pinseaften er ikke helligdag, men etter kl 16.00 gjelder Lov om helligdagsfred § 3: «På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.»

Så lenge det ikke skapes «utilbørlig larm» er det ikke noe i veien for å ha forestilling innendørs, verken før eller etter kl. 16.00.

Se for øvrig avtalen Spekter/NTO – Norske dansekunstnere ved teatrene, kap. 1, Fellesbestemmelser, 4.6.1 Arbeidstid«Langfredag, påskeaften, 1. påskedag, pinseaften, 1. pinsedag, julaften og 1. juledag kan ikke avregnes som fridag i henhold til arbeidsplan.»

Publisert: 13.09.2012 Oppdatert: 31.01.2013

Relaterte artikler