Normalarbeidsår

Hvor mange timer har et normalarbeidsår ved et teater?

Svar:

I overenskomstene som gjelder for teatrene følger det ikke eksplisitt hvor mange timer et normalarbeidsår ved et teater har.

I kapittel 1 Fellesbestemmelser § 4.2 Ordinær arbeidstid vises det til arbeidsmiljøloven § 10-4, og det skilles mellom 37,5 timer pr uke (administrativt personale) og 35,5 timer pr uke (jfr. aml. § 10-4 (4) b) og c): arbeid på to skift som regelmessig drives på søn- og helgedager, og sammenlignbart turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og helgedager og arbeid som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag).

For å komme frem til hvor mange timer et normalarbeidsår har, tar man antall timer pr uke og ganger med 52 uker. For administrativt personale er det 1950 timer pr år, og for de som kommer inn under aml. § 10-4 (4) b) og c) er det 1846 timer pr år.

Det presiseres at når det gjelder overtid, opereres det med en overtidsdivisor på 1850 for alle ansatte uavhengig av arbeidstid, jfr. overenskomstene § 6.2, 2. ledd. 

Publisert: 13.09.2012 Oppdatert: 31.01.2013

Relaterte artikler