Forskningsprosjekt om seksuell trakassering

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning sender i disse dager ut en spørreundersøkelse for å kartlegge omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i blant annet musikk- og scenekunstbransjen. Undersøkelsen er initiert og finansiert av organisasjonene innenfor musikk-, scene-, TV-, spill- og filmbransjen og vil kunne gi verdifull kunnskap for å kunne igangsette målrettede tiltak mot seksuell trakassering.

NTO gikk høsten 2017 i forbindelse med #metoo-kampanjen sammen med en rekke organisasjoner innenfor musikk-, scene-, TV-, spill- og filmbransjen om å utføre en grundig kartlegging av seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning fikk oppdraget med å utforme og gjennomføre en spørreundersøkelse som vil kunne gi både arbeidstaker og arbeidsgiver verdifull kunnskap for å kunne igangsette målrettede tiltak mot uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering. Undersøkelsen sendes ut av Fafo  i juni 2018 og har blant annet som målgruppe alle med arbeidsforhold knyttet til NTOs medlemsinstitusjoner.

Hensikten er å kartlegge omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet/seksuell trakassering, konsekvensene for den enkelte og hvordan tilfeller av seksuell trakassering blir håndtert. Den skal gjennomføres blant utøvende og skapende kunstnere, produsenter, teknikere og administrativt ansatte innen produksjon, og/eller som arbeider i en institusjon for film, TV, scene, musikk, og spill.

NTO håper så mange som mulig vil delta i undersøkelsen slik at vi sikrer et robust datamateriale om et aktuelt og viktig tema.

Følgende organisasjoner står bak undersøkelsen:

 • Fagforbundet Teater og Scene
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Norske Dansekunstnere
 • Norske Dramatikeres Forbund
 • Norsk Filmforbund
 • Norske Filmregissører
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk Sceneinstruktørforening
 • Norsk teater- og orkesterforening
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Virke Produsentforeningen

 

Publisert: 27.06.2018 Oppdatert: 08.11.2018

Relaterte artikler