Tariff- og arbeidsgiverspørsmål

NTO forbereder og gjennomfører hvert år tarifforhandlinger på teater- og orkesterområdet. Organisasjonen bistår og rådgir også medlemmene innen tariffspørsmål og andre arbeidsgiverspørsmål.

En viktig oppgave for NTO er å gi råd og bistand til medlemmene i tariffspørsmål og andre arbeidsgiverspørsmål. Dette inkluderer blant annet tolkninger av tariffavtaler og andre avtaler og regelverk, bistand i personalsaker og hjelp til å løse tvistespørsmål.

For de virksomhetene som er medlem i både NTO og Spekter ligger det formelle forhandlingsansvaret for teatrene hos Arbeidsgiverforeningen Spekter. Forhandlingene er imidlertid forankret i et forhandlingsutvalg oppnevnt av NTOs styre. Forhandlingsutvalget består av representanter for teatrene og ledes av NTOs direktør.

For orkestrene og Den Norske Opera & Ballett forhandles B-delen virksomhetsvist under Spekter, mens NTO deltar i den forutgående, interne prosessen.

NTO gjennomfører også forhandlinger med de forbundene som ikke har hovedavtale med Spekter.


Forhandlingsutvalget 2016-2017:

  • Morten Gjelten, direktør NTO (leder)
  • Marta Hjelle, direktør Nationaltheatret
  • Jan Refsnes, økonomikonsulent Trøndelag Teater
  • Åse Ryvarden, direktør Riksteatret
  • Anne Steen, personalsjef Det Norske Teatret
  • Tone Tjemsland, direktør Carte Blanche
  • Knut Lidvard Høgset, direktør Teatret Vårt


SE OGSÅ OVERENSKOMST FOR TEATRE I PERIODEN 2014 - 2016:
Spekter og LO-forbundene (Fagforbundet, NTL, MFO)
Spekter og Norsk skuespillerforbund / Spekter og Norske dansekunstnere ved teatrene

Publisert: 20.09.2012 Oppdatert: 05.11.2017